Συμπολίτης μας χρειάζεται αίμα ομάδας “μηδέν θετικό”.

Τηλ. επικοινωνίας: 6973219672