Ο Δήμος Κομοτηνής καλεί τους κτηνοτρόφους στους οποίους έχει  κατανεμηθεί  δημόσια βοσκήσιμη έκταση κατά το έτος 2016 και δεν έχουν προσέλθει στον Δήμο κατόπιν επανειλημμένων ειδοποιήσεων της αρμόδιας υπηρεσίας, να προσέλθουν στον  Δήμο άμεσα, ώστε να ενημερωθούν ενυπόγραφα για την κατανεμημένη γη (τοποθεσία και έκταση βοσκοτόπων), καθώς επίσης και για το συνολικό ύψος του μισθώματος.

Η καταβολή του μισθώματος από τους κτηνοτρόφους πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι και τις 31-12-2017.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τους υπόχρεους κτηνοτρόφους οι οφειλές του έτους 2016, δεν θα υπάρχει η  δυνατότητα συμμετοχής  τους στην κατανομή  βοσκήσιμής γης για το έτος 2018.