Μέχρι και τη Δευτέρα 12/1/2015 και ώρα 24:00, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση Διοικητικής ή μη Εμπειρίας από τους εν δυνάμει υποψήφιους ωφελουμένους της δράσης «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση – Πρόσκληση 08/2014 για voucher κατάρτισης 16.600 ανέργων ηλικίας 29-64 ετών».

Όσοι δεν δηλώσουν μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, το είδος της εμπειρίας για την οποία έχουν μοριοδοτηθεί, ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ στην τελική κατάταξη των ωφελουμένων.