Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, αποτελούμενη από τους Βαφειάδη Ανέστη (Πρόεδρο ΟΕΒΕΣ Ροδόπης και Γενικό Γραμματέα Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης), Δεμίρη Αθανάσιο (Γενικό Γραμματέα ΟΕΒΕΣ Ροδόπης και μέλος  Δ.Ε. Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης), Τζενετίδη Γρηγόρη (Υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων ΟΕΒΕΣ Ροδόπης), Κατρανιτσιώτη Μιχάλη (μέλος του Δ.Σ. της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης), επισκέφθηκε το Ελληνικό προξενείο της Αδριανούπολης.

Έγιναν δεκτοί από την Πρόξενο, κ. Θεοχαρίδη Σωτηρία, καθώς και τον Πρόεδρο κ. Recep Zipkinkurt  και μέλη του Δ.Σ. του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αδριανούπολης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε ειδικότερα σε ζητήματα τουρισμού και συμμετοχής σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας προς όφελος και των δύο περιοχών.