Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Μέλη της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα του κλάδου της χοιροτροφίας.

Ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Μπούρας, αναφέρθηκε στο μείζον θέμα των παράνομων ελληνοποιήσεων κρεάτων, και ζήτησε την εφαρμογή των ισοζυγίων στα σημεία τυποποίησης, και την αναγραφή της χώρας προέλευσης στις ταμειακές μηχανές των σημείων πώλησης. Πρότεινε επίσης τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ενυπόθηκων και εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων.

Ο Υφυπουργός ενημέρωσε ότι για το θέμα των παράνομων ελληνοποιήσεων αναμένεται προς υπογραφή ανάλογη Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενώ σε ότι αφορά τη ρύθμιση των δανείων, υπάρχει ήδη νομοσχέδιο σε διαβούλευση και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις.