Στην ανακήρυξη του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄, ως επίτιμου Δημότη Κομοτηνής, θα προβεί ο Δήμος Κομοτηνής, επ’ ευκαιρία της παρουσίας του προκαθήμενου της Ελλαδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην πόλη για την ανακήρυξή του ως Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ.

Παράλληλα, όπως πληροφορούμαστε, Επίτιμος Δημότης Κομοτηνής θα ανακηρυχθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος έχει προσκληθεί από τη δημοτική αρχή να παραστεί στις εκδηλώσεις των Ελευθερίων της πόλης τον Μάιο.

Η σχετική απόφαση ανακήρυξης του Αρχιεπισκόπου σε Επίτιμο Δημότη, αναμένεται να ληφθεί στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, στις 12/4, η ημερήσια διάταξη του οποίου περιλαμβάνει τα κάτωθι 47 θέματα.

 1. ΄Εκδοση ψηφίσματος για την ανακήρυξη του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμου Β΄, ως επίτιμου Δημότη Κομοτηνής.
 2. ΄Εγκριση συνεργασίας του Δήμου με το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης των φοιτητών του.
 3. ΄Εγκριση συνεργασίας του Δήμου με το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του.
 4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που θα διεξαχθεί στην Κομοτηνή από 20 εως τις 22 Μαϊου 2016
 5. Ορισμός αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου Κομοτηνής στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα φυσικών καταστραφών-ΔΥΟΠΠ».
 6. Συμμετοχή ή μη του Δήμου Κομοτηνής ως επικεφαλής εταίρου στην υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Crossing the paths of History and Culture (CHIC)» στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme (Ref. No. 302200/ma5726, 11-12-2015), στον άξονα προτεραιότητας 2 A Suntainable and Climate adaptable Cross-Border area, στον θεματικό στόχο 6 Preserving And Protecting The Environment And Promoting Resource Efficiency, και στην επενδυτική προτεραιότητας 6c Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage.
 7. Συμμετοχή ή μη του Δήμου Κομοτηνής ως εταίρου στην υποβολή πρότασης έργου με τίτλο Strategies and Tools for Suntainable Management of Protectιd Areas (ECOnature) στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme (Ref. No. 302200/ma5726, 11-12-2015), στον άξονα προτεραιότητας 2 A Suntainable and Climate adaptable Cross-Border area, στον θεματικό στόχο 6 Preserving And Protecting The Environment And Promoting Resource Efficiency, και στην επενδυτική προτεραιότητας 6d Protecting and restoring biodiversity, soil protection and restoration and promoting ecosystem services including NATURA 2000 and green infrastructures.
 8. Έγκριση διενέργειας εργασιών και προμηθειών του Δήμου, έτους 2016.
 9. Έγκριση σύναψης σύμβασης για την εργασία με τίτλο: «Καθαρισμός και έλεγχος χωματερών».
 10. Έγκριση ή μη παράτασης-Τροποποίηση 3η Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Μαρωνείας-Σαππών και Κομοτηνής.
 11. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 1.2/9-2-2016απόφασης του Δ.Σ. της ΔΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής.
 12. Πρόσληψη Ναυαγοσωστών και προσωπικού πυρασφάλειας με τρίμηνη σύμβαση εργασίας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στη Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής.
 13. ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο.
 14. Έγκριση των απολογισμών, των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και των απολογισμών σχολικών εφορειών μειονοτικών σχολείων, για το έτος 2015
 15. Έγκριση επιχορήγησης προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Κομοτηνής.
 16. ΄Εγκριση και υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Κομοτηνής και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κομοτηνής (υπ΄αριθ.2.4/2016 Α.Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ).
 17. Έγκριση της υπ’αριθμ. 4.4/01-04-2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής σχετικά με την τροποποίηση του οικονομικού προϋπολογισμού της επιχείρησης του έτους 2016.
 18. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής για το έτος 2016 (7/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου).
 19. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 8/16 Α.Δ.Σ. Κομοτηνής, σχετική με την παραχώρηση της χρήσης αυτοκινούμενης Ιατρικής Μονάδας του Δήμου στο Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από αίτημά του.
 20. Έγκριση παράθεσης γεύματος προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας.
 21. Έγκριση παράθεσης γεύματος προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδας.
 22. Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρηση προϋπολογισμού του κληροδοτηματος Φ.ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ του Δήμου Κομοτηνής οικ. έτους 2016 για 1η φορά
 23. Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρηση προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Ν.Πίσσα του Δήμου Κομοτηνής οικονομικού έτους 2016 για 1η φορά.
 24. Παράταση ή μη της σύμβασης για την διεκπεραίωση των κάθε είδους οικονομικών δοσοληψιών μέσω λογαριασμών καταθέσεων όψεως ταμειακής διαχείρισης και κατάργηση του άρθρου 3 της ήδη υπάρχουσας σύμβασης.
 25. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋπολογισμου οικονομικού έτους 2016.
 26. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα.
 27. Εγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου Κομοτηνής για υπηρεσιακούς λόγους.
 28. Διαγραφή ή μη & επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα.
 29. Διαγραφή ή μη & επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα
 30. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
 31. Τροποποίηση της υπ’αριθ. 372/2015 Α.Δ.Σ. περί διενέργειας των εργασιών του Δήμου για το έτος 2016.
 32. Τροποποίηση της υπ’αριθ. 373/2015 Α.Δ.Σ. περί διενέργειας των προμηθειών του Δήμου για το έτος 2016.
 33. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση πεζοδρομήσεων στη Νέα Μοσυνούπολη και σύνδεση με το αστικό κέντρο της πόλης» προϋπολογισμού 1.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής Παραλαβής.
 34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τροφοδοτικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Φαναρίου, Αιγείρου και ιδρύματος χρονίων παθήσεων».
 35. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
 36. Ηλεκτροδότηση δύο (2) μονοφασικών παροχών στους οικισμούς του Φαναρίου και της Μέσης στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
 37. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 2014».
 38. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις Εσωτερικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου».
 39. Καθορισμός θέσεων ανάπτυξης δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα στο άλσος Αγίας Παρασκευής Κομοτηνής.
 40. Απ’ευθείας εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου επί της Κεντρικής Πλατείας.
 41. Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
 42. Παραχώρηση ή μη για χρήση έναντι τέλους κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Αρχ. Χρυσάνθου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε επιχείρηση.
 43. Παραχώρηση ή μη για χρήση έναντι τέλους κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Βασ.Παύλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε επιχείρηση.
 44. Παραχώρηση ή μη για χρήση έναντι τέλους κοινόχρηστου χώρου επί του πεζόδρομου Βενιζέλου καθώς και στη συμβολή των οδών Βενιζέλου-Ξενοφώντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε επιχείρηση.
 45. Παραχώρηση ή μη για χρήση έναντι τέλους κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ορφέως για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε επιχείρηση.
 46. Παραχώρηση ή μη για χρήση έναντι τέλους κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έναντι της ευρισκόμενης επί της οδού Βασ. Παύλου 9 επιχείρησης.
 47. Παραχωρήσεις ή μη για χρήση έναντι τέλους κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον οικισμό Φαναρίου.