Ενημερωτικές επισκέψεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής (10:00 – 11:30 ), και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής (11:45 – 13:15), θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, “Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών”, στελέχη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής, υλοποιώντας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πολυγλωσσούπολη».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝΤο περιεχόμενο του προγράμματος αφορά στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, τον γλωσσικό πλούτο της Ευρώπης, την πολυγλωσσία, και την προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών του δημοτικού, ευφάνταστο και δημιουργικό. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση μέσω power point για τη σημασία της γλώσσας, τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες, και τα εργαλεία της πολυγλωσσίας. Στο δεύτερο μέρος οι μαθητές θα συνεργαστούν και θα ψυχαγωγηθούν παίζοντας επιδαπέδια παιχνίδια με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία που έχει καθιερωθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και γιορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου. Στόχος της όπως αναφέρεται, είναι “να ενημερωθεί το κοινό για τη σημασία της μάθησης γλωσσών ώστε να αυξηθεί η πολυγλωσσία και η  διαπολιτισμική κατανόηση“. Επίσης, κρίνεται οτι “προάγει την πλούσια γλωσσική και πολιτιστική  πολυμορφία στην Ευρώπη, που πρέπει να διατηρηθεί και να καλλιεργηθεί”, και οτι “ενθαρρύνει τη δια βίου μάθηση γλωσσών, μέσα και έξω από το σχολείο, είτε για σκοπούς σπουδών, είτε για  επαγγελματικές ανάγκες, είτε για σκοπούς  κινητικότητας, ή για διασκέδαση και ανταλλαγές”.

Όπως τέλος τονίζεται από το Europe Direct, “πρόκειται για μία μεγάλη Ευρωπαϊκή Γιορτή στην οποία πρωταγωνιστούν η πολυγλωσσία και η διαπολιτισμική εκπαίδευση”.