Προβλέπεται σε ρύθμιση του νέου πολυνομοσχεδίου για την αυτοδιοίκηση

Τη δυνατότητα παροχής από τους Δήμους εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στις μητέρες με τέσσερα και πλέον τέκνα, προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση, το οποίο κατατέθηκε και συζητείται αυτήν την περίοδο στη Βουλή.

Η σχετική ρύθμιση, η οποία αποτέλεσε ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, προβλέπει ότι κάθε Δήμος, αξιολογώντας τις οικονομικές του δυνατότητες, θα μπορεί να αποφασίζει για το ύψος του σχετικού ποσού το οποίο θα δίδεται εφάπαξ στις μητέρες. Οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια, με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών τους.

Ανάμεσα στις προϋποθέσεις που θα θέτει η διάταξη είναι οι μητέρες να είναι μόνιμες κάτοικοι και δημότες του οικείου δήμου και να τους έχει αναγνωρισθεί η πολυτεκνική ιδιότητα. Επιπλέον, σημειώνεται ρητά ότι «η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του εν λόγω εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος καθώς και το ύψος αυτού, καθορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου».