Εξώδικη Δήλωση, Πρόσκληση και Καταγγελία, προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Παναγιώτη Κεραμάρη, τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης κ. Μαρίνο Κωνσταντινίδη, και τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης κ. Μαριγούλα Κοσμίδου, απέστειλε ο πρόεδρος του «Συνδέσμου Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης», κ. Ερτζάν Αμέτ, αναφορικά με το θέμα που ανέκυψε για τη χρήση της τουρκικής γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία.

Στο εξώδικο έγγραφο γίνεται επίκληση της Συνθήκης της Λοζάνης και των ελληνοτουρκικών Μορφωτικών Πρωτοκόλλων του 1951 και του 1968, και μεταξύ άλλων επισημαίνεται: «Τα μειονοτικά σχολεία είναι έτσι κι αλλιώς δίγλωσσα, και στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία χρησιμοποιείται η τουρκική γλώσσα ως η γλώσσα της μειονότητας, μαζί με την ελληνική ως η επίσημη γλώσσα του Κράτους. Εάν τυχόν γίνεται χρήση μόνο της μιας γλώσσας από μερικούς που αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις, οι συστάσεις πρέπει να γίνουν μόνο κατά αυτών των συγκεκριμένων προσώπων, χωρίς να γενικευτεί το ζήτημα και λάβει εκτεταμένες διαστάσεις».

Αναλυτικά (κάντε κλικ στις εικόνες):