Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, με την υπ’ αριθμ. 189/2017 απόφασή του, ενέκρινε την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης, σε έως και 100 δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 52 του Ν.4483/2017 που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων.

Η υπαγωγή στην παραπάνω ρύθμιση γίνεται μετά από αίτηση του οφειλέτη έως και τις 30/11/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και στα τηλέφωνα 25310-25555 / 32981.