Δημόσια κλήρωση για την επιλογή των αποφοίτων (και των αντίστοιχων επιλαχόντων) που θα συμμετέχουν στη διαδικασία εξομοίωσής τους προς τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην οποία προήδρευσε ο Πρύτανης του πανεπιστημίου, Καθηγητής Αθανάσιος Καραμπίνης, και παραβρέθηκαν οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι των αιτούντων εξομοίωσης, από την Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) και τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες.

Το ΔΠΘ είναι το μόνο ελληνικό πανεπιστήμιο στο οποίο ανατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η διαδικασία εξομοίωσης αποφοίτων της ΕΠΑΘ, τον Νοέμβριο του 2014, με το σκεπτικό ότι «το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διαθέτει όλα τα επιστημονικά εχέγγυα, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και τα Τμήματα που μπορούν να προσφέρουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για το παιδαγωγικό περιβάλλον των μειονοτικών σχολείων», αλλά και διότι όλα τα μειονοτικά σχολεία βρίσκονται στη Θράκη, και ως εκ τούτου το πλησιέστερο Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΕΙ είναι το ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορούσε τριάντα αποφοίτους των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και τριάντα αποφοίτους της ΕΠΑΘ. Συνολικά υποβλήθηκαν 322 αιτήσεις, και οι επιλεγέντες κατόπιν της κλήρωσης, καλούνται να εγγραφούν από 22/9 έως και 1/10/2015. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 5 Οκτωβρίου 2015.