Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών της στοιχείων από τον υποψήφιο επενδυτή

Σε τροχιά σημαντικών εξελίξεων βρίσκεται το θέμα της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας, χάρη στο νέο πλαίσιο του πτωχευτικού κώδικα, το πνεύμα του οποίου ευνοεί την επανεκκίνηση πτωχευμένων επιχειρήσεων.

Στον αναμορφωμένο πτωχευτικό κώδικα, με την προσθήκη στο άρθρο 84 που αφορά τον τρόπο εξακολούθησης εργασιών της πτώχευσης, δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα εκ νέου σύγκλησης της γενικής συνέλευσης των πιστωτών προκειμένου να εξετάσουν ενδεχόμενη επενδυτική πρόταση.

Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις παλιών πτωχεύσεων, όπως για παράδειγμα της ΕΝ.ΚΛΩ αλλά και μίας σειράς άλλων επιχειρήσεων, αν κάποια στιγμή είχε αποφασιστεί η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων κατά μόνας, αυτό μπορεί να αρθεί με μία νέα συνέλευση, εφόσον συμφωνούν σε αυτό πιστωτές που εκπροσωπούν το 20% των απαιτήσεων.

Στη νέα αυτή γενική συνέλευση, δίνεται η δυνατότητα η αρχική απόφαση περί χωριστής εκποίησης των κατ’ ιδίαν στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας να μετατραπεί σε απόφαση περί εκποίησης της επιχείρησης ως συνόλου ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης (κλάδων), εφ’ όσον έχει εκδηλωθεί μεταγενέστερα και με αξιόπιστο τρόπο σχετικό ενδιαφέρον. Βεβαίως, η μεταστροφή αυτή είναι δυνατή εφόσον δεν έχει στο μεταξύ προχωρήσει η ρευστοποίηση σημαντικών στοιχείων της επιχείρησης ή του κλάδου της.

Ειδικά στην περίπτωση της ΕΝ.ΚΛΩ, αυτό δημιουργεί σημαντικές εξελίξεις, δεδομένου πως ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση από επενδυτή για την εξαγορά των εργοστασίων της πτωχευμένης εταιρίας. Μάλιστα, το επενδυτικό ταμείο που έχει καταθέσει την προσφορά – ελληνικών συμφερόντων με έδρα το Λουξεμβούργο-, αποδέχεται την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου που έχουν καταθέσει οι εργαζόμενοι, αλλά και τη συμμετοχή των εργαζομένων μέσω του συνεταιρισμού τους στο νέο εταιρικό σχήμα.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ΕΝ.ΚΛΩ. Συγκεκριμένα, τεχνικά κλιμάκια του επενδυτή επισκέπτονται όλες τις εργοστασιακές μονάδες της ΕΝ.ΚΛΩ., για να εκτιμήσουν τα περιουσιακά στοιχεία ώστε εν συνεχεία να οριστεί το τίμημα της προσφοράς που θα κατατεθεί ως πρόταση στο πτωχευτικό δικαστήριο για την εξαγορά.

Ήδη, στα τέλη Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης και χθες ολοκληρώθηκε ο τεχνικο-νομικός έλεγχος των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Επίσης, έχει ήδη υπάρξει επίσκεψη εκπροσώπου του επενδυτικού ταμείου στη Νάουσα, όπου είδε μακροσκοπικά τις εγκαταστάσεις, συζήτησε με τοπικούς φορείς και με εκπροσώπους εργαζομένων και εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο αντίστοιχος τεχνικο-νομικός έλεγχος και στις εγκαταστάσεις της Νάουσας.

Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής δεν έχει εκτελεστεί κανένας πλειστηριασμός εγκαταστάσεων της ΕΝ.ΚΛΩ, καθώς αν και είχαν ξεκινήσει, δεν «καρποφόρησαν», γιατί δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της εκποίησης.

Με βάση τα παραπάνω, το επόμενο διάστημα αναμένουμε σημαντικές εξελίξεις για το θέμα της ΕΝ.ΚΛΩ, με δεδομένες πλέον δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους: Αφενός ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βιωσιμότητα του επιχειρησιακού σχεδίου των εργαζομένων, καθώς ήδη υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Αφετέρου, το πρόβλημα που υπήρχε σχετικά με το πώς μία πτωχευμένη επιχείρηση, όπως για παράδειγμα η ΕΝ.ΚΛΩ, μπορεί δια μέσου ενός επενδυτή να μετατραπεί σε μία νέα εταιρία που θα υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, «θεραπεύεται» από τις αλλαγές που έφερε ο νέος πτωχευτικός κώδικας.

Πηγή: Left.gr