– Δρόμος – τρόμος μετά από κάθε βροχόπτωση.

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, το πρακτικό του Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου «Κατασκευή τεχνικών και έργα συντήρησης στο Πρωτεύον Επαρχιακό Δίκτυο στο τμήμα Ιάσμου – Κοπτερού Ν. Ροδόπης», προϋπολογισμού 150.000 €.

Το συγκεκριμένο έργο προσωρινής διόρθωσης, που θα ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης, κρίθηκε αναγκαίο και υλοποιείται μετά από εντολή του Περιφερειάρχη  κ. Γεωργίου Παυλίδη, όταν ο ίδιος  διαπίστωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με την ανάληψη των καθηκόντων του, ότι μετά από κάθε βροχόπτωση δημιουργούνται εντονότατα προβλήματα.

Επιπλέον, θα ακολουθήσει έργο ολικής βελτίωσης, προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ, από το ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η υλοποίηση, με το δημοπρατημένο έργο τεχνικών παρεμβάσεων, όπως είναι η κατασκευή νέων κιβωτοειδών οχετών, η εκσκαφή τάφρων και φρεατίων στις συμβολές με το αγροτικό και επαρχιακό δίκτυο, η τμηματική ανακατασκευή των ασφαλτικών της οδού, και λοιπές εργασίες, θα εγγυηθούν μεταβατικά την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.