«Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, αρχικά με τον καθορισμό ορισμένων κλάδων – δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, και σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

vafeiadis 500x330
Ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, κ. Ανέστης Βαφειάδης.

Η προβλεπόμενη ΚΥΑ με την οποία θα διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες της σχετικής υποχρέωσης του νόμου 4446/2016, αναμένεται να εκδοθεί σήμερα ή αύριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του αυτού ως άνω νόμου 4446/2016, προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι από την 1η Φεβρουαρίου του 2017, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές, υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής με σαφή τρόπο, που να μην επιδέχεται παρερμηνείας, και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.

Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Για την αποφυγή προστίμων προτείνουμε σε όλους τους συναδέλφους να αναρτήσουν πινακίδες ενημέρωσης των πελατών τους περί αποδοχής ή μη αποδοχής πληρωμής με κάρτα».