Λίγο πριν το τέλος του 2017, το Παράρτημα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος υπενθυμίζει  σε μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ότι προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου ή το «αφορολόγητο» σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος (αρ. 16 ν.4172/2013), απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (με κάρτες, μέσω λογαριασμού, με χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ.).

Το ελάχιστο ποσό που προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα έχει ως εξής:

Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000 10%
10.000,01-30.000 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Για τους ανωτέρω φορολογούμενους απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων ίσης αξίας, σύμφωνα με την κλίμακα. Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

ΟΕΕΔαπάνες που λαμβάνονται υπ’ όψιν

Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, λαμβάνονται υπ’ όψιν εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ:

Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση) εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 6 (Υγεία).
Ομάδα 7 (Μεταφορές) εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Εξαίρεση από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής

Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών αλλά όχι και της συλλογής αποδείξεων, εξαιρούνται:

  1. Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.
  2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
  3. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
  4. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή.
  5. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
  6. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους.
  7. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
  8. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
  9. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).