Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Έβρου γνωστοποιεί στις επιχειρήσεις – μέλη του, ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, θα διεξαχθούν στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017 (ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα), κατά τις ώρες 07:00 – 19:00, το μεν Σάββατο 2/12 στο γραφείο του παραρτήματος του Επιμελητηρίου ΄Εβρου στην Ορεστιάδα (επί της οδού Αγίων Θεοδώρων 184), τις δε Κυριακή και Δευτέρα 3/12 και 4/12 αντίστοιχα, στην έδρα του Επιμελητηρίου Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη (Λεωφόρο Δημοκρατίας 307).

Η Εκλογική Επιτροπή έχει συντάξει ανακοίνωση – πρόσκληση, καθώς και το έντυπο υπόδειξης εκπροσώπων (εξουσιοδότηση), για τα Νομικά Πρόσωπα, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν πενήντα τουλάχιστον μέρες πριν τις εκλογές.

Επίσης ανακοινώνεται ότι κατάλογος όλων των μελών του Επιμελητηρίου διατίθεται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου.

Πληροφορίες για το τμήμα κατάταξης και για τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών, δίδονται από τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 25510-26223/35848).