Συνάντηση εργασίας με θέμα τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΜ-Θ 2014-2020,  διοργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) ΑΜ-Θ σε συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Η εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της εν εξελίξει διαδικασίας ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων, αλλά και της επικείμενης έναρξης των διαδικασιών εξειδίκευσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜ-Θ.

«Είναι ουσιαστικό η τοπική αυτοδιοίκηση να γνωρίζει σε βάθος τις πηγές χρηματοδότησης για έργα αρμοδιότητάς της, και να προετοιμάζεται κατάλληλα για τον σκοπό αυτό. Στη κατεύθυνση αυτή το ΠΕΠ/ΑΜ-Θ αποτελεί ένα από τα κυριότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για αξιοποίηση», σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΕΔ, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης.

Εισηγητές της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις ¾, στις 9:30 π.μ. στο ξενοδοχείο Chris and Eve στη Κομοτηνή, θα είναι  o κ.  Πιτσινίγκος Βασίλειος –προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΑΜ-Θ, και ο κ. Κουδουμάκης Παναγιώτης – προϊστάμενος Μονάδας Α.

Ο τίτλος της εισήγησης τους είναι «Το ΠΕΠ/ΑΜ-Θ 2014-2020. Δράσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση έργων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης».

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι των νομικών προσώπων των δήμων, στελέχη των οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, προγραμματισμού και κοινωνικών Υπηρεσιών, καθώς και ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες των δημάρχων.