Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο που ήταν αναγκαία προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της δυνατότητας διάσωσης των παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών (ξύλινων καϊκιών κ.ά.), ώστε να μην οδηγηθούν στη διάλυση στo πλαίσιo του Μέτρου 6.1.10.

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποιήθηκε διυπουργική σύσκεψη προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες για το πως θα διασωθούν όσα σκάφη οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να εγκριθούν ως παραδοσιακά διατηρητέα από το υπουργείο Πολιτισμού, ενώ είχαν ενταχθεί στο Μέτρο 6.1.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020) περί «Οριστικής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχωβίτης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο πρόεδρος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) Μιχάλης Μυτιληνάκης, και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου «Το Πόλιον».

Οι φορείς ενημερώθηκαν για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Μέτρο, και δεσμεύτηκαν για την άμεση κινητοποίησή τους ώστε να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται εκ μέρους τους προκειμένου να διασωθούν τα υπό διάλυση παραδοσιακά σκάφη.

Ο κ. Αραχωβίτης ενημέρωσε ότι έχουν υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση και η Υπουργική Απόφαση που ήταν απαραίτητες για να μπορούν μέσα από το Μέτρο 6.1.10 οι δικαιούχοι αλιείς να επιλέξουν τη διάσωση αντί της διάλυσης του αλιευτικού τους σκάφους, ώστε να κηρυχθεί ως «παραδοσιακό» από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Όλοι οι φορείς εξέφρασαν τη βούλησή τους να διασωθούν τα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη, τα οποία αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.