Δεδομένου του μεγάλου βάρους των ογκόλιθων που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των μνημείων κατά την αρχαιότητα, ανακύπτουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους μετακίνησής τους και τα μέσα μεταφοράς τους.

Πολλές απεικονίσεις αναπαριστούν πολύ εξελιγμένα συστήματα, τα οποία ενεργοποιούνται από τη μυϊκή δύναμη των ανθρώπων και των ζώων.

Σχετική διάλεξη με θέμα «Μηχανές ανύψωσης στην αρχαιότητα», θα δώσει την Τρίτη 13 Μαρτίου, στις 18:30, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, η Μανουέλα Βιρτς – Κοζέλι.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν μακέτες ανυψωτικών μηχανημάτων της αρχαιότητας, κάποιες από τις οποίες δημιουργήθηκαν με βάση διάφορες απεικονίσεις, και άλλες με βάση στοιχεία που εντοπίστηκαν.

Οι αναπαραστάσεις αυτών των μηχανών έχουν δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μεταξύ άλλων αφορούν το πέρασμα των σχοινιών, τη θέση των τροχαλιών και τα υποστυλώματα, ενώ έδωσαν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν ο όγκος του ξύλου και το ανυψωμένο βάρος σε σχέση με τη δύναμη που ασκείται.