Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου, και την Ομάδα Υποστήριξης του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου για την προώθηση της αγροτικής παραγωγής στον νομό Έβρου, ανακοινώνεται ότι:

  • Παρατηρείται έναρξη της ανθοφορίας της ελιάς στην περιοχή της Σαμοθράκης.
  • Στις υπόλοιπες πρώιμες περιοχές, η ελιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο Ε (διαφοροποίηση της στεφάνης), και αναμένεται έναρξη της ανθοφορίας τις επόμενες ημέρες.

  • Τη φετινή χρονιά παρατηρείται οψιμότητα επτά (7) ημερών σε σχέση με την περσινή, και προβλέπεται μέτρια ανθοφορία.

– Η πτήση της ανθόβιας γενιάς του Πυρηνοτρήτη ξεκίνησε το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι υψηλός και η πτήση συνεχίζεται. Παρατηρούνται ωοτοκίες στις ανθοταξίες και αναμένεται η έξοδος των σκουληκιών τις επόμενες ημέρες.

Ψεκασμοί:

Έχοντας υπόψη τους υψηλούς πληθυσμούς του πυρηνοτρήτη και τη μέτρια ανθοφορία, κρίνεται απαραίτητο και συνιστάται στους ελαιοκαλλιεργητές να ξεκινήσουν άμεσα τους ψεκασμούς στην περιοχή της Σαμοθράκης, και τις επόμενες μέρες στις πρώιμες περιοχές, και στη συνέχεια στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές. Σε κάθε περίπτωση οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη το βλαστικό στάδιο της ελιάς, που θα πρέπει να είναι λίγο πριν την έναρξη της ανθοφορίας (κρόκιασμα), ή ακόμη και στο ξεκίνημα της ανθοφορίας.

Συμβουλές:

  1. Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση, να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους εχθρούς και να ελέγχεται η συνδυαστικότητά τους.
  2. Επιλέγετε τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που είναι νόμιμα, και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης τους.