Τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελο Λαμπάκη επισκέφθηκε τουρκική εμπορική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κεσσάνης, κ. Yüksel Alioglu και μέλη του Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ανάπτυξη συνεργασιών σε πολιτιστικό, τουριστικό και εμπορικό επίπεδο, ενώ επίσης, προγραμματίστηκε για τις 17/2 στην πόλη της Κεσσάνης, συνάντηση μεταξύ των Δημάρχων Αλεξανδρούπολης, Κεσσάνης Αίνου και Υψάλων, με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση αυτών των συνεργασιών.