Λίγες θέσεις απομένουν ακόμα για να συμπληρωθεί ο αριθμός των νέων που θα μετέχουν στο πρόγραμμα διττής κατάρτισης στον κλάδο της νοσηλευτικής για τρίτη ηλικία που οργανώνει ο Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW).

Όσοι ενδιαφέρονται για μια θέση στο πρόγραμμα, μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου.  

Εάν πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν στα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στις 19.02.2016 στη Θεσσαλονίκη, στις 20.02.2016 στο Ηράκλειο της Κρήτης και στις 21.02.2016 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Job of my Life” που στοχεύει στη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη και στην επαγγελματική κατάρτιση νέων ανθρώπων στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων στη Γερμανία.

Το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί αφορά απόφοιτους Λυκείου ηλικίας 18 έως 27 ετών, οι οποίοι προτίθενται να ακολουθήσουν το τριετές πρόγραμμα διττής επαγγελματικής κατάρτισης στη Γερμανία και στον τομέα της νοσηλευτικής σε οίκους ευγηρίας (γηροκομεία).

Πως λειτουργεί

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα τύχουν υποστήριξης από το γερμανικό πρόγραμμα MOBIPRO EU ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη γλωσσική επάρκεια που θα τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν χωρίς πρόβλημα την επαγγελματική τους κατάρτιση. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω της πρωτοποριακής μεθόδου της «ψηφιακής αίθουσας διδασκαλίας» αξιοποιώντας την τεχνολογία «Skype». Έτσι, οι μαθητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα από το σπίτι τους, χωρίς μετακινήσεις.

Τον Μάιο του 2016 οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια πρακτική τεσσάρων εβδομάδων στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το επάγγελμα του νοσηλευτή γηροκομείου εν δράσει, στον φορέα ή το ίδρυμα που θα τους προσλάβει.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 θα ξεκινήσει η διττή επαγγελματική κατάρτιση στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατίδιο της Θουριγγίας. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν μαθήματα θεωρίας σε επαγγελματική σχολή και θα εργάζονται στα ιδρύματα που τους προσέλαβαν για να αποκτήσουν την κατάλληλη εμπειρία μέσω της άσκησης του επαγγέλματος.

Αμοιβή

Οι συμμετέχοντες θα αμείβονται καθ’ όλη την περίοδο των σπουδών τους και της πρακτικής άσκησης με το ποσό των 818 € τον μήνα. Τα έξοδα ταξιδιού για την πρακτική καθώς και ένα ταξίδι στην Ελλάδα ανά έτος, θα καλυφθούν από το πρόγραμμα.

Δηλώσεις ενδιαφέροντος 

Οι αιτήσεις με τα  βιογραφικά σημειώματα, αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου thueringen@dhwv.de.