50.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης χορήγησε ο Όμιλος «Ελληνικά Πετρέλαια» στην Ελληνική Αστυνομία, για την κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών των Σχολών Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής και Διδυμοτείχου.

Επίσης, ο Όμιλος θα καλύψει τη φετινή χρονιά μέρος των ενεργειακών αναγκών της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Γενικότερα, ο Όμιλος «Ελληνικά Πετρέλαια», στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εκτεταμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων και της νέας γενιάς, ενισχύει συστηματικά με πετρέλαιο θέρμανσης σχολεία, ανθρωπιστικές οργανώσεις, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φορείς.

Για τον σκοπό αυτό, για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018, έχει ήδη διαθέσει 317.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης σε 174 σχολεία όλης της χώρας, και περισσότερα από 148.000 λίτρα σε 27 Φορείς και Οργανώσεις που επιτελούν κοινωνικό έργο.