«Τεράστια προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματος των Διπλωματούχων Μηχανικών, έχει δημιουργήσει ήδη η εφαρμογή του Ν. 4387/2016 για το Ασφαλιστικό και η έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

ΤΕΕ ΣΤΑΣΙΝΟΣ
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γ. Στασινός.

Αυτό αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σε επιστολή του προς τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων της Βουλής, ζητώντας τους άμεσα συνάντηση για ενδελεχή ενημέρωση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επιστολή, «τα προβλήματα αυτά θέτουν ουσιαστικά εκτός επαγγέλματος σχεδόν το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών».

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ καταγγέλλει ότι «με την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4387/2016, οι ελεύθεροι επαγγελματίες Μηχανικοί, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, έχουν βρεθεί σε δεινή θέση εξαιτίας της αδυναμίας έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, γεγονός το οποίο ουσιαστικά καθιστά απαγορευτική τη συμμετοχή τους τόσο σε Μελέτες όσο και σε Έργα Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα».

Ακόμη, ο Γιώργος Στασινός αναφέρει, ότι «με τον ίδιο νόμο προβλέπεται η λειτουργία του ΤΜΕΔΕ ως καθολικού διάδοχου του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ στους τομείς Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας, η λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη για την επιβίωση των Μελετητών Μηχανικών και των Εργοληπτών Μηχανικών», όμως «το τμήμα της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ που μεταβιβάστηκε στο ΤΜΕΔΕ δεν επαρκεί για τη σωστή λειτουργία του νέου Ταμείου».