Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά την ακραία θεομηνία και τις βιβλικές καταστροφές που υπέστη η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, έχει συμβασιοποιήσει έργα και εγκαταστήσει εργολάβους με διαδικασίες κατεπείγουσες και καθαρού χαρακτήρα  (πετυχαίνοντας εκπτώσεις έως 73%),  που αφορούν αποκαταστάσεις κατεστραμμένων αναχωμάτων, ώστε να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή, η περιουσία και τα αγαθά της κοινωνίας. Ταυτόχρονα εκτελούνται παρεμβάσεις για πολλά από τα περίπου 110 ρήγματα αναχωμάτων, για τον ίδιο σκοπό.

Παρότι από τα μέσα Μαΐου, και αφού συνεχίζει η περιοχή να βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητήθηκε με ταχύρρυθμες διαδικασίες  η αυτονόητη απόληψη των αναγκαίων υλικών από δανειοθαλάμους για την κατασκευή αναχωμάτων, υπήρξε αρνητική απάντηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, που ζήτησε νέα ειδική νομοθετική ρύθμιση.

Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Γιώργος Παυλίδης με σειρά ενεργειών, εγγράφων και παρεμβάσεων, ενημέρωσε την Κυβέρνηση ότι η στάση αυτή των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της βρίσκεται εκτός των ορίων της λογικής και  του δικαίου, αλλά και ότι «κινδυνεύουμε  να καταστραφούμε αφού ο χειμώνας έρχεται σε λίγο αμείλικτος, ενώ οι διαδικασίες χρειάζονται μήνες ή και χρόνια». Ταυτόχρονα  πρότεινε πολύ συγκεκριμένες έννομες λύσεις.

«Δεν μας αφήνουν να πάρουμε υλικά για να αποκαταστήσουμε τα άκρως επικίνδυνα ρήγματα στα αναχώματα του Έβρου. Η γραφειοκρατία  κινείται εκτός των ορίων του φυσικού δικαίου και της λογικής. Πρέπει να παρανομήσουμε και να πάμε κατηγορούμενοι πολλές φορές για να σώσουμε τον τόπο μας;», τονίζει διερωτώμενος με νόημα ο Περιφερειάρχης.