ΚΑΡΑΓΙΟΥΣΟΥΦΕρώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γεώργιο Καρασμάνη, και Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο, με θέμα τις αποζημιώσεις βαμβακοκαλλιεργητών από τις καταστροφές των πρόσφατων πλημμυρών, αλλά και την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων με τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, κατέθεσε ο Βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αϊχάν Καρά Γιουσούφ.

Αναλυτικά στην Ερώτησή του ο Βουλευτής, αναφέρει:

“Η καλλιέργεια βάμβακος στην περιοχή του Νομού Ροδόπης αποτελεί βασικό πυλώνα της ντόπιας οικονομίας εδώ και πολλά χρόνια.

Πρόκειται για έναν πρωτογενή τομέα ο οποίος απασχολεί πλήθος εργαζομένων αγροτών, και προσφέρει σημαντικά οφέλη, τόσο εργασιακά όσο και αποδοτικότητας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Όπως σε κάθε αγροτική δραστηριότητα, έτσι κι εδώ, η ποσότητα και η ποιότητα της σοδειάς εξαρτώνται άμεσα από τη συμβολή του καιρού.

Και βέβαια, εκτός από τη θετική συνδρομή της φύσης, υπάρχουν μοιραία και οι θεομηνίες.

Μια τέτοια πλημμύρα έπληξε τις βαμβακοκαλλιέργειες κάποιων περιοχών της Ροδόπης στις 15 Ιουνίου του 2014. Τα καιρικά φαινόμενα είναι πολλές φορές απρόβλεπτα, έτσι και η παρούσα καταιγίδα στα μέσα του Ιουνίου κατάστρεψε τους κόπους των αγροτών χωρίς καμία προειδοποίηση.

Οι σύγχρονες δημοκρατίες των καιρών μας απαιτούν εκτός από ένα κράτος δικαίου και ισονομίας, και την παρουσία ενός κράτους πρόνοιας. Μιας πρόνοιας που δεν έχει διάσταση “φιλανθρωπική” απέναντι στους πληγέντες πολίτες, αλλά περισσότερο τη συμμετοχή της πολιτείας – συνεργού, αφού από την ευόδωση της εργασίας των κατοίκων επωφελείται άμεσα και έμμεσα ολόκληρη η κοινωνία.

– Επειδή οι ζημιές από την καταστροφή είναι ανεπανόρθωτες,

– Επειδή η απουσία έργων υποδομής εκθέτει τους αγρότες και την παραγωγή τους σε αντίστοιχους κινδύνους στο μέλλον,

– Επειδή οι γραφειοκρατικές δομές της πολιτείας υφίστανται ακόμη και αποτελούν τροχοπέδη στην άμεση και αποτελεσματική επανόρθωση των ζημιών,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Τι προτίθενται να πράξουν άμεσα ώστε να καταβληθούν εγκαίρως ουσιαστικές αποζημιώσεις που θα ανακουφίσουν τους παραγωγούς και θα τους ενθαρρύνουν στη συνέχιση του έργου τους;

2. Πότε και με ποιες σύντομες διαδικασίες θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα εκείνα αντιπλημμυρικά έργα που θα ανταποκρίνονται στις ανά τόπους συγκεκριμένες απαιτήσεις, ώστε να υπάρχει επαρκής αμυντική κάλυψη στις μελλοντικές θεομηνίες;

3. Υπάρχει πρόθεση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου σχεδίου κρατικής επίβλεψης και παρέμβασης σχετικά με τις καλλιέργειες, ώστε οι καλύτερες ποιοτικά και ποσοτικά σοδειές να αποφέρουν τέτοια κέρδη στους αγρότες και στην πολιτεία ώστε να υπερκαλύπτονται οι όποιες απρόβλεπτες καταστροφές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες;”.