– Ένα κατεπείγον πρόβλημα της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Με επιστολή της στον Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη, η ΕΛΜΕ Ροδόπης θίγει το μείζον πρόβλημα που ανακύπτει για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, ενόψει του νόμου 4310/2014, ο οποίος ουσιαστικά τους στερεί τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων!

Η επιστολή της ΕΛΜΕ Ροδόπης:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά διαπράττεται μία κατάφωρη αδικία προς τους μαθητές των ΕΠΑΛ, καθώς με τον νόμο 4310/2014 τους απαγορεύεται ουσιαστικά η πρόσβαση στα ΑΕΙ μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Περί της τελευταίας γίνεται απλώς λόγος (υπό πλήρως ασαφείς μάλιστα και αδιευκρίνιστες συνθήκες), ως απλού ενδεχόμενου σε μεταγενέστερο έτος από τη λήψη του απολυτηρίου. Η εξέλιξη αυτή βέβαια αδικεί ιδιαίτερα τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Τάξης, που υπό άλλο εκπαιδευτικό καθεστώς ξεκίνησαν τη φοίτησή τους, και ενώ προετοιμάζονταν για τις εξετάσεις, έρχεται μία ακατανόητη απόφαση, που τίθεται μάλιστα σε εφαρμογή ήδη από φέτος, για να ανατρέψει ξαφνικά και χωρίς απολύτως κανένα λόγο τα σχέδια και τον προγραμματισμό τους. Εντελώς ακατανόητη φαντάζει βέβαια και η παροχή του δικαιώματος πρόσβασης στα ΑΕΙ σε μεταγενέστερη περίοδο από το τελευταίο έτος φοίτησης των μαθητών.

ΕΠΑΛ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΠέραν όμως της ιδιαίτερης αδικίας που συντελείται σε βάρος των συγκεκριμένων μαθητών, που ήδη φοιτούν στη Β΄ και τη Γ΄ Τάξη, θεωρούμε ότι και στο σύνολό του ο νόμος 4310/2014 είναι άδικος, προέκυψε πρόχειρα και αυθαίρετα, δίχως να προηγηθεί απολύτως καμία συζήτηση για το μείζον θέμα της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς, και μαρτυρεί άγνοια των ιδιαιτεροτήτων και των επιμέρους προβλημάτων ενός ούτως ή άλλως ήδη επί μακρόν συστηματικά υποβαθμιζόμενου χώρου όπως η ΤΕΕ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε άμεσα τη μερική τουλάχιστον αποκατάσταση της αδικίας, με το να δοθεί για φέτος και του χρόνου το δικαίωμα πρόσβασης στα ΑΕΙ των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Τάξης των ΕΠΑΛ. Πιο μακροπρόθεσμα βέβαια θα ήταν αναγκαίο να ξεκινήσει επιτέλους ένας σοβαρός διάλογος για τα προβλήματα και τις προοπτικές της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ενός χώρου που θα μπορούσε να αποδειχθεί νευραλγικής σημασίας για το εκπαιδευτικό παρόν και το επαγγελματικό μέλλον μεγάλης μερίδας των νέων μας, και που δεν μπορεί επ’ άπειρον να αποτελεί πεδίο αλλεπάλληλων αιφνιδίων μεταβολών και έωλων πειραματισμών».