ΕΒΡΟΣ

Σημαντική αύξηση των υδάτων του ποταμού Έβρου, με παροχές που ξεπερνούν τα 1.000 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, εξ αιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στο κεντρικό, ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της Βουλγαρίας.

Για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων, με εξαιρετικά επείγουσα δημόσια ανακοίνωσή της, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, θέτει σε ετοιμότητα Φορείς και Υπηρεσίες της περιοχής:

1. Οι Δήμαρχοι Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου να ενημερώσουν άμεσα τους κατοίκους των περιοχών τους και ειδικά γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς, κυνηγούς, να μη πλησιάζουν τον ποταμό Έβρο και τις επικίνδυνες περιοχές των αναχωμάτων του, να απομακρύνουν έγκαιρα μηχανήματα και εργαλεία τους από αυτές τις περιοχές, να ενημερώσουν τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων για τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους (αρδευτικά αντλιοστάσια, αποστραγγιστικά δίκτυα, κ.λπ., και να συνεργάζονται με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, ώστε εάν απαιτηθεί, να γίνει άμεση επέμβαση – παρέμβαση με μέσα και προσωπικό.

2. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, να ενημερώσει τους κτηνοτρόφους που διατηρούν εκτροφές πλησίον του ποταμού, οι δε κτηνοτρόφοι να επισκέπτονται ανά τακτά διαστήματα τις εκτροφές τους, και επιπλέον να είναι σε επαφή με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, για το ενδεχόμενο εκκένωσης των κτηνοτροφικών μονάδων.

3. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Έβρου, να διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη / επιτήρηση των αναχωμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων, και να ενημερώσει τους Γενικούς Oργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων για τη λήψη προβλεπόμενων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους αρδευτικά αντλιοστάσια, αποστραγγιστικά δίκτυα, κ.λπ.

4. Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, διά του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Έβρου, να παρακολουθεί το φαινόμενο.

5. Η ΧVI Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ – ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ και η 50 ΜΗΧ.ΤΑΞ./3ο ΕΓ να ενημερώνουν το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Έβρου για οποιαδήποτε εξέλιξη παρατηρούν.