ΚΑ

Δίκτυο επιχειρήσεων στο οποίο μπορούν οι νέοι ηλικίας 13-30 ετών να κάνουν χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, δημιουργήθηκε και στην Κομοτηνή, σε συνεργασία  της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, και του  Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μια εκπτωτική κάρτα που χορηγείται σε πέντε εκατομμύρια νέους σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι απολαύουν μειωμένων τιμών σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.

Εγγραφές-πληροφορίες στο 2531022547 και στο www.everodopi.gr

Οι επιχειρήσεις της Κομοτηνής που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, είναι οι εξής:

ΚΑΡΤΑ 1 ΚΑΡΤΑ 2