Ιδιαίτερη πετυχημένη και με αυξημένο ενδιαφέρον υπήρξε στην Κωνσταντινούπολη η τρίτη συνάντηση μαθητών και καθηγητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής με το ιδιωτικό σχολείο της Πόλης Terakki Vakfi Okullari, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους μέσω του προγράμματος e-Twinning «Making Experiments –Learning Different Cultures».

Τριάντα οκτώ μαθήτριες και μαθητές του Μουσικού Σχολείου, συνοδεία τεσσάρων καθηγητών, επισκέφθηκαν το τουρκικό σχολείο πραγματοποίησαν με τους μαθητές του πειράματα Χημείας και Φυσικής, συζήτησαν σχετικά με τα παραδοσιακά μουσικά όργανα και τα τραγούδια των δυο χωρών, και επισκέφθηκαν ιστορικά σημεία της Πόλης.