Στην πόλη Bankya της Βουλγαρίας θα φιλοξενηθεί από τις 21 έως και τις 27 Ιουλίου, ομάδα δέκα μαθητών και δύο συνοδών – εκπαιδευτικών, από τη Ροδόπη,  στο πλαίσιο της δράσης “From idea to product” του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής νέων «Youth exchange – Erasmus + KA1».

Η δράση αφορά εκπαίδευση και ενημέρωσης σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία μιας νέας μορφής εταιρικής συνεργασίας, σύμφωνη με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες της σύγχρονης πραγματικότητας.