20140825_211427Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, πρόκειται να αναδειχθούν τα μέλη του νέων οργάνων του δημοτικού συμβουλίου Μαρωνείας-Σαπών, και πιο συγκεκριμένα: του Προεδρείου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Παράλληλα, θα εκλεγούν και οι εκπρόσωποι του Σώματος στη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜ-Θ.

Οι δημαιρεσίες θα λάχουν χώρα στις 11 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Σαπών.