• Σύμφωνα με πληροφορίες, μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων και ενόψει της συγκρότησης σε Σώμα του συλλόγου, αναμένεται να είναι ο Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος.

Εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, πειθαρχικού συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής, και εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, διενεργήθηκαν στον Ιατρικό Σύλλογο Ροδόπης.

Από τα 419 εγγεγραμμένα μέλη, δικαίωμα ψήφου είχαν 286, και εξ αυτών, ψήφισαν οι 180.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ψήφισαν: 180
Έγκυρα: 170
Άκυρα: 9
Λευκά: 1

Κατανομή εδρών των συνδυασμών:
Ανεξάρτητη Κίνηση Ιατρών: 119 ψήφοι – 8 έδρες.
Ανεξάρτηση Ανανεωτική Κίνηση: 30 ψήφοι – 2 έδρες.
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Κίνηση: 21 ψήφοι – 1 έδρα.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ»

Λούρμπας Βασίλειος: 66
Γυμνόπουλος Δημήτριος: 56
Πετμεζάς Βασίλειος: 55
Θεμελίδης Δημήτριος: 49
Τάκος Δημήτριος: 43
Χαριτόπουλος Κων/νος: 43
Γεωργουλίδου Αναστασία: 42
Θεοδωρίδης Δημήτριος: 36
Μαυρομμάτης Χρήστος: 33
Ζαπανδιώτης Απόστολος: 31
Κλείτσας Κων/νος: 23

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

Μουσταφά Φερχάτ: 27
Νουρή Μεχμέτ: 26

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

Κωστάκη Αγλαΐα: 19
Βούζης Νεκτάριος: 16

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται κατά σειρά ψήφων:

Λούρμπας Βασίλειος
Γυμνόπουλος Δημήτριος
Πετμεζάς Βασίλειος
Θεμελίδης Δημήτριος
Τάκος Δημήτριος
Χαριτόπουλος Κων/νος
Γεωργουλίδου Αναστασία
Θεοδωρίδης Δημήτριος
Μουσταφά Φερχάτ
Νουρή Μεχμέτ
Κωστάκη Αγλαΐα

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ Π.Ι.Σ.

Ψήφισαν: 180
Έγκυρα: 166
Άκυρα: 12
Λευκά: 2

Κατανομή εδρών των συνδυασμών:
Ανεξάρτητη Κίνηση Ιατρών: 103 ψήφοι – 2 έδρες
Ανεξάρτητη Ανανεωτική Κίνηση: 34 ψήφοι – 1 έδρα
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Κίνηση: 29 ψήφοι – 1 έδρα

Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ»

Λούρμπας Βασίλειος: 60
Χαριτόπουλος Κων/νος: 46
Ντιάκαλης Χρήστος: 42
Κλείτσας Κων/νος: 34

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

Κιαμήλογλου Μπιουλέντ: 30

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

Κωστάκη Αγλαΐα: 22
Βούζης Νεκτάριος: 17

Κωστάκη-Μανιώτου Μαρία: 17
Παπαχρήστου Κοσμάς: 15

Εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης στον Π.Ι.Σ. εκλέγονται κατά σειρά ψήφων, οι οποίοι δύναται να αλλάξουν ανάλογα με τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Λούρμπας Βασίλειος
Χαριτόπουλος Κων/νος
Κιαμήλογλου Μπιουλέντ
Κωστάκη Αγλαΐα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ψήφισαν: 180
Έγκυρα: 165
Άκυρα: 11
Λευκά: 4

Κατανομή εδρών των συνδυασμών:
Ανεξάρτητη Κίνηση Ιατρών: 96 ψήφοι – 4 έδρες
Ανεξάρτητη Ανανεωτική Κίνηση: 33 ψήφοι – 1 έδρα
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Κίνηση: 36 ψήφοι – 1 έδρα

Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ»

Πρόεδρος: Κυριαζίδης Στέργιος
Αντιπρόεδρος: Γκούδλη Τριάδα
Τακτικά μέλη:
Λεοντίδης Χρήστος: 46
Μαρινίδου Παρασκευή: 44
Παπαδοπούλου Μαρία: 34
Παπαδόπουλος Σάββας: 33
Γούλας Δημήτριος: 31
Μιχαλόπουλος Αντώνιος: 24

Αναπληρωματικά μέλη:
Ντιάκαλης Χρήστος: 32
Μπισικλής Αλέξανδρος: 31
Κουνάβη Αναστασία: 21
Διαμαντόπουλος Παντελής: 20
Γιαννακόπουλος Νικόλαος: 15
Φράγγου Βασιλική: 12

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

Τακτικά μέλη:

Εμίνογλου Μεμέτ: 31
Χαλήλ Χασάν: 23

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

Πρόεδρος: Κωστάκη-Μανιώτου Μαρία
Αντιπρόεδρος: Πιλιλίτσης Γεώργιος Τακτικά μέλη:
Κωστάκης Παράσχος: 27
Παπαχρήστου Κοσμάς: 22

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται κατά σειρά ψήφων:
Πρόεδρος: Κυριαζίδης Στέργιος
Αντιπρόεδρος: Γκούδλη Τριάδα
Τακτικά μέλη:
Λεοντίδης Χρήστος
Μαρινίδου Παρασκευή
Κωστάκη-Μανιώτου Μαρία (ως υποψήφια Πρόεδρος του συνδυασμού
«Ανεξάρτητη Δημοκρατική Κίνηση» που έλαβε το σύνολο των ψήφων του συνδυασμού)
Παπαδοπούλου Μαρία
Παπαδόπουλος Σάββας
Εμίνογλου Μεμέτ

Αναπληρωματικά μέλη:
Ντιάκαλης Χρήστος
Μπισικλής Αλέξανδρος
Κουνάβη Αναστασία
Διαμαντόπουλος Παντελής
Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Φράγγου Βασιλική

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ψήφισαν: 180
Έγκυρα: 150
Άκυρα: 13
Λευκά: 17

Κατανομή εδρών των ψήφων συνδυασμών:
Ανεξάρτητη Κίνηση Ιατρών: 123 ψήφοι – 2 έδρες
Ανεξάρτητη Ανανεωτική Κίνηση: 27 ψήφοι – 1 έδρα Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ»

Γυμνοπούλου Ειρήνη: 86
Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος: 54

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

Μεμέτ Χουσαμετίν: 23

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται κατά σειρά ψήφων:
Γυμνοπούλου Ειρήνη
Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος
Μεμέτ Χουσαμετίν