ΟΑΕΔΔΑπό τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2014-15 θα εισαχθούν :

α) στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας, 4.675 μαθητές και μαθήτριες, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 24 ειδικότητες με ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης  Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1991-1998.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 4-7-2014 έως 18-7-2014 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για τα τμήματα στα οποία δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί από 25/8/2014 έως τη συμπλήρωσή τους, μέχρι και 19/09/2014.

β) στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), 2.075 μαθητές και μαθήτριες σε 22 νέες ειδικότητες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι  απόφοιτοι Γυμνασίου ηλικίας έως είκοσι (20) ετών (όσοι έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 1999).

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 4-7-2014 έως 18-7-2014 και από 25/8/2014 έως  30/9/2014 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr

Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ:

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 20ο χλμ. ΑΛ/ΠΟΛΗΣ- ΠΕΛΑΓΙΑΣ 25510-23709
ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 25210-81131
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510-228834
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 25310-24918
ΞΑΝΘΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ  2 25410-62825
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ 25520-22307