Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (2531022810) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του Δήμου Κομοτηνής, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (1/5-31/10), καλεί τους δημότες που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός ή σε απόσταση μέχρι εκατό μέτρων από τα όριά της πόλης της Κομοτηνής και των οικισμών της, να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά και σκουπίδια, διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε αντίθετη περίπτωση, και σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010, ο Δήμος Κομοτηνής θα αναγκαστεί να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό τους και στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Επιβολή προστίμου 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του χώρου.
  2. Βεβαίωση εις βάρος του οικοπεδούχου της σχετικής δαπάνης καθαρισμού από τον Δήμο.
  3. Υποβολή μήνυσης από την Πυροσβεσδτική Υπηρεσία για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικά ο οποίος αναφέρει: Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα, και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού.

Η παρούσα ενημέρωση-ειδοποίηση, θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα.