Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την αστυνόμευση του Δήμου της Αθήνας, εκπόνησε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με βάση τους κατευθυντήριους άξονες της αντεγκληματικής πολιτικής της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει πλέγμα συμπληρωματικών δράσεων γενικού και ειδικού χαρακτήρα, που στοχεύουν στη συνεχή και εμφανή αστυνομική παρουσία και την αποτρεπτική δράση, ενώ επιπλέον συμβάλλουν στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρισης.

Το Σχέδιο θα εφαρμοστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κατά βάση στην ευρύτερη περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, και ειδικότερα στις περιοχές των Αστυνομικών Τμημάτων Ομονοίας, Ακροπόλεως, Εξαρχείων, Αγίου Παντελεήμονα και Κυψέλης.

Για την κατάρτισή του αναλύθηκαν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του Ιστορικού κέντρου, που συναρτώνται μεταξύ άλλων, με τη συχνότητα, τη μεθοδολογία, τη χωροταξική κατανομή της παραβατικότητας στις περιοχές αυτές, ενώ επιπλέον αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και συμπεράσματα από την εφαρμογή προηγούμενων δράσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Στα βασικά σημεία και τη φιλοσοφία του Σχεδιασμού, περιλαμβάνονται:

  • η διαμόρφωση 16 τομέων επιχειρησιακής δράσης σε ισάριθμες γεωγραφικές περιοχές.
  • η εκδήλωση όλο το 24ωρο εντατικών αστυνομικών δραστηριοτήτων.
  • η ανάπτυξη πεζών και εποχούμενων περιπολιών τάξης και ασφάλειας.
  • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή επιχειρήσεων στοχευμένου χαρακτήρα (όπως ομάδα παρεμπορίου, ναρκωτικών, επαιτείας, εκδιδομένων γυναικών).
  • η συμπληρωματική δραστηριοποίηση ειδικών επιχειρησιακών μονάδων της Ελληνικής Αστυνομίας (όπως ΔΙ.ΑΣ., Ο.Π.Κ.Ε.) για την υποστήριξη των προαναφερομένων δράσεων.

Κεντρικά σημεία αναφοράς του Σχεδίου, καθίστανται τα Αστυνομικά Τμήματα των περιοχών που θα εκδηλωθεί η ειδική επιχειρησιακή δραστηριότητα, τα οποία και αναλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο στην εφαρμογή και υλοποίηση του.

Το αστυνομικό προσωπικό που αναλαμβάνει την υλοποίηση του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, δεν θα διατίθεται σε άλλη Υπηρεσία, και θα ασχολείται αποκλειστικά με τα συγκεκριμένα καθήκοντα, υπό τις διαταγές, τις κατευθύνσεις και την εποπτεία, των Διοικητών των συγκεκριμένων Αστυνομικών Τμημάτων.

Η υλοποίηση του Σχεδιασμού θα εποπτεύεται από τις αρμόδιες επιχειρησιακές και επιτελικές Υπηρεσίες, οι οποίες με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν, θα προχωρούν στην αναμόρφωση ή/και τροποποίηση ειδικότερων σημείων του Σχεδίου, ώστε το όλο εγχείρημα να διέπεται από  ευελιξία, δυναμική, και να έχει τη δυνατότητα επικαιροποίησης καθώς και βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων του.

Σημειώνεται ότι το Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο εκπονήθηκε με σκοπό να αποτελέσει την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων παραβατικότητας και ευταξίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των Αθηναίων πολιτών, καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου της καθημερινότητάς τους.