Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, προχωρά στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα.

Υλοποιείται έτσι η σχετική πρόβλεψη τροπολογίας που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή.

Στους Δήμους όλης της χώρας θα συσταθούν Επιτροπές που θα εξετάζουν τα σχετικά αιτήματα, θα αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, και θα χορηγούν το ειδικό βοήθημα.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι:

  • η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συμβεί στο παρελθόν (πριν την ενεργοποίηση της ΚΥΑ).
  • η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου.
  • να ικανοποιούνται τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (βλ. πίνακα).

-Για οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καλύπτεται το πλήρες ποσό.

-Για οφειλές από 6.001 έως 9.000 ευρώ θα καλύπτεται το 75%.

-Για οφειλές από 9.0001 έως 12.000 ευρώ θα καλύπτεται το 50%.

-Για οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καλύπτεται το 30%.

Ο ΔΕΔΔΗΕ (ο οποίος έχει οριστεί διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού των 10 εκατ. ευρώ που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό), θα καταβάλλει το ειδικό βοήθημα απ’ ευθείας στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας όπου εκκρεμούν οι οφειλές. Στη συνέχεια θα υλοποιεί την επανασύνδεση χωρίς να χρεώνει τα σχετικά τέλη. Το μέρος της οφειλής που δεν θα καλυφθεί, θα εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

οικογενειακή κατάσταση

ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού

όριο κατανάλωσης τετραμήνου

1 άτομο

9.000 ευρώ

1.400 kWh

μονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή 2 ενήλικοι

13.500 ευρώ

1.600 kWh

μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος

15.750 ευρώ

1.700 kWh

μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι

ή 3 ενήλικοί

18.000 ευρώ

1.800 kWh

μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι

ή 3 ενήλικοί + 1 ανήλικος

24.750 ευρώ

1.900 kWh

μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι

ή 3 ενήλικοί + 2 ανήλικος ή 4 ενήλικοι

27.000 ευρώ

2.000 kWh

Τα παραπάνω όρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, προσαυξάνονται κατά 8.000 ευρώ εφόσον στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, και κατά 15.000 ευρώ εφόσον περιλαμβάνεται άτομο με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Επιπλέον, τα όρια της επιδοτούμενης κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh για άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και κατά 600 kWh για άτομα με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης.

Δείτε το ΦΕΚ του νέου Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου: