Επίσκεψη στη Σαμοθράκη πραγματοποίησαν οι αναπληρωτές Υπουργοί Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός.

Η επίσκεψη είχε κυρίως χαρακτήρα απολογιστικό – κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο νησί – αναφορικά με τις δεσμεύσεις των Υπουργών σε συναντήσεις και συνεργασίες με τον Δήμαρχο Σαμοθράκης Θανάση Βίτσα το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Επί τάπητος τέθηκαν τα θέματα:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 • Μεταφορικό Ισοδύναμο: α) αποκαταστάθηκε από τις αρχές Σεπτεμβρίου το λάθος στην κοστολόγηση του επιστρεφόμενου ποσού για τους κατοίκους της Σαμοθράκης, β) ανακοινώθηκε η σταδιακή επέκταση του μέτρου σε σχέση με τις κατηγορίες των ωφελούμενων προσώπων και σε σχέση με τους αριθμούς μετακινήσεων κατά την κανονική εφαρμογή του, γ) επέκταση του μέτρου και για ορισμένες μετακινήσεις αυτοκινήτων από την 1/1/2019, δ) ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας ειδικής πλατφόρμας για την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στις επιχειρήσεις ώστε να μειωθούν τα μεταφορικά κόστη.
 • Επιδότηση κόστους καυσίμων: Ανακοινώθηκε η επιδότηση για τους κατοίκους των νησιών, που για την περίπτωση της Σαμοθράκης θα ανέρχεται στα 0,29 ευρώ περίπου ανά λίτρο.
 • Επιδοτούμενες ακτοπλοϊκές γραμμές: α) επέκταση προσεχώς της συμβατικής διάρκειας των επιδοτούμενων ακτοπλοϊκών γραμμών, από ένα ως τρία έτη, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για μεγαλύτερη διάρκεια στην περίπτωση δρομολόγησης πλοίων νέας τεχνολογίας, β)ανακοινώθηκε η δέσμευση, οι όροι της νέας σύμβασης για τη ζωτική ακτοπλοϊκή γραμμή Σαμοθράκης-Αλεξανδρούπολης που θα ισχύσουν από 1/11/2019, να είναι ευνοϊκότεροι στο μέτρο του δυνατού για το συμφέρον των κατοίκων του νησιού. Αναμένονται, δε, τα σχετικά αιτήματα, όπως αυτά θα διαμορφωθούν από τη διαβούλευση τοπικής κοινωνίας, φορέων και δημοτικής αρχής μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Γ) θα ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη του Σ.Α.Σ  το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου Σαμοθράκης για επιπλέον ακτοπλοϊκή διασύνδεση του νησιού με άλλα λιμάνια εκτός της Αλεξανδρούπολης για το επόμενο καλοκαίρι.
 • Λιμάνι Καμαριώτισσας: αναλύθηκαν τα αποτελέσματα και η σημασία της μελέτης η οποία ολοκληρώθηκε, του νέου πλαισίου έργων, και η δυνατότητα σταδιακής υλοποίησής του, καθώς και η έναρξη των μελετών για την αντιμετώπιση των ακτομηχανικών προβλημάτων στερεομεταφοράς του αλιευτικού καταφυγίου των Θέρμων.
 • Μεταφορά απορριμμάτων: αναλύθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά απορριμμάτων από τα νησιά, διαλύθηκαν μύθοι οργανωμένης παραπληροφόρησης γύρω από το ζήτημα, και έγινε ενημέρωση για τα παραδείγματα μεταφορών στην Αίγινα και τον Άγιο Ευστράτιο. Είναι απολύτως σαφές ότι η μεταφορά μπορεί να γίνει με Ε/Γ – Ο/Γ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Πολύ σημαντική είναι η εκπόνηση master plan για όλες τις δασικές εκτάσεις του νησιού, που θα καθορίσει αντιπυρικές ζώνες, υλοτόμηση, βόσκηση, και το οποίο ολοκληρώνεται ως το τέλος του 2018 – το κόστος της μελέτης ανέρχεται σε 40.000 ευρώ
 • Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και έχει χρηματοδοτηθεί με 95.000 ευρώ το έργο αναδάσωσης του περιαστικού δάσους της Χώρας, και έχει ολοκληρωθεί η Φυτοτεχνική – Αντιδιαβρωτική μελέτη η οποία έχει χρηματοδοτηθεί με 335.000 ευρώ για την προστασία του οικισμού. Αμφότερες οι μελέτες θα προκηρυχθούν σύντομα.
 • Έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., η Πράξη «Μελέτες Ωρίμανσης της ΜΕΑ και ΧΥΤΥ στη Σαμοθράκη», με προϋπολογισμό 156.697,05 ευρώ, και ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία η οποία βρίσκεται στο στάδιο ανάδειξης αναδόχου.
 • Εντάχθηκε η Σαμοθράκη στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα της Γ.Γ. Υδάτων – το νησί απουσίαζε από τον σχετικό κατάλογο των κρίσιμων επιλέξιμων περιοχών του 2014!
 • Παραδόθηκε στο Δασονομείο Σαμοθράκης νέο όχημα 4x4 για τις ανάγκες λειτουργίας του, και προγραμματίζεται στελέχωσή του.
 • Εκπονείται και θα αναρτηθεί μέσα στο 2019 ο Δασικός Χάρτης του νησιού.
 • Υποστηρίχθηκε ο Δήμος στην επί τετραετίας εντατική και δύσκολη δουλειά προετοιμασίας κατασκευής Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, ξεπερνώντας τα δύσκολα προβλήματα που δημιούργησαν τα αδικαιολόγητα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν στην απένταξή του και στην απειλή προστίμου 1.170.000 ευρώ. Σήμερα το έργο βρίσκεται στο στάδιο του προ συμβατικού ελέγχου.
 • Διασφαλίστηκε νομοθετικά η θαλάσσια μεταφορά απορριμμάτων για τη διευκόλυνση των νησιωτικών κοινωνιών ώστε να παύσει η λειτουργία των ΧΑΔΑ.
 • Προβλέφθηκαν στον νόμο 4.519/2018 και διευκολύνουν στην επίλυση προβλημάτων, μια σειρά διατάξεων που δημιουργούσαν αδιέξοδα στην οικονομική λειτουργία του νησιού: 1) Ένταξη της Σαμοθράκης σε φορέα διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 με χρηματοδότηση των φορέων για πρώτη φορά, από τρεις πηγές, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους. 2) Επιτράπηκε η αδειοδότηση υφιστάμενων υδροδοτικών εγκαταστάσεων σε περιοχές Natura. 3) Διευκολύνθηκε η αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων ως προς το σκέλος της δασικής νομοθεσίας.
 • Χρηματοδοτήθηκε και εκπονείται Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του δικτύου Natura της Σαμοθράκης και θα καταλήξει σε Προεδρικό Διάταγμα χρήσεων γης για όλες τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες.
 • Ετοιμάστηκαν οι προδιαγραφές για τα σχέδια βόσκησης ώστε να εκπονηθούν από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ που έχει την αρμοδιότητα.
 • Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αδειών επέμβασης από τη Δασική Υπηρεσία για το δίκτυο των πεζοπορικών πολιτιστικών μονοπατιών στο πλαίσιο ολοκληρωμένης μελέτης που ήδη έχει γίνει για τον Δήμο Σαμοθράκης από την Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού το 2016.
 • Για την προοπτική αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το Υπουργείο ετοιμάζει νέο Ειδικό Χωροταξικό. Η αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εγκατάσταση Α/Γ θα γίνεται με βάση τις τοπικές προτάσεις, τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες του δικτύου Natura και το Μaster Plan των Δασών του νησιού.