Στις 16 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου Elisso στην Ξάνθη, θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με μοναδικό θέμα συζήτησης, τη λήψη απόφασης επί του σχεδίου κατάρτισης Περιφερειακής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, που απορρέει από την υποχρέωση υλοποίησης του περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 -2020.

 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, θα υποβληθούν προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις.