Η Ξυλέλλα, ο επικίνδυνος οργανισμός καραντίνας που απειλεί τον ελαιοκομικό τομέα στην Ελλάδα, ήταν το θέμα της σύσκεψης που έλαβε χώρα στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκου Μπόλαρη, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΑΑΤ και ερευνητών από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Το βακτήριο Xylella fastidiosa διαπιστώθηκε το 2013 στη νότια Ιταλία, όπου και θεωρείται υπεύθυνο για την καταστροφή σημαντικού τμήματος του ελαιώνα της Απουλία. Με βάση τη σημαντικότητα της ελαιοκαλλιέργειας για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, όπως επίσης και λόγω της ζημιάς που μπορεί να προκληθεί από το βακτήριο αυτό, αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Στουπή, για τη σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ώστε να αντιμετωπιστούν ολιστικά οι οργανισμοί καραντίνας, το οποίο θα εξειδικεύεται σε ειδικότερες δράσεις για την Ξυλέλλα, το Συντρύχιο, την Τριστέτσα, το Κόκκινο Σκαθάρι των Φοινικοειδών κ.λπ.

ΞΥΛΕΛΛΑΚύριος στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι η αποτροπή εισόδου των οργανισμών καραντίνας που δεν έχουν εισέλθει ακόμη στη χώρα, η προσπάθεια εξάλειψης των οργανισμών που έχουν ήδη εισέλθει, και ο σχεδιασμός των δράσεων στην περίπτωση που ένα νέο παθογόνο εισέλθει στη χώρα. Για την τελευταία περίπτωση, ειδικά για την Ξυλέλλα, υπάρχει δέσμευση εκπόνησης εθνικού σχεδίου δράσης για κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. μέχρι το τέλος του 2016. Η δέσμευση αυτή διατυπώνεται ρητά στην πρόσφατη εκτελεστική απόφαση (2015/2417/ΕΕ της 17/12/2015) με την οποία τροποποιείται η εκτελεστική απόφαση 2015/789 της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι η εκπόνηση τεκμηριωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης και η υποβολή του στην Ε.Ε., αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση σε χρηματοδοτική ενίσχυση από ενωσιακούς πόρους, καθώς και την πρόσληψη μόνιμου ή και έκτακτου προσωπικού.

Τα τρία κρίσιμα σημεία που προέκυψαν από τη σύσκεψη, είναι:

– η εντατικοποίηση των επισκοπήσεων με την απαραίτητη συνεργασία όλων των συναρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιών της χώρας.

– η διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων στα σημεία εισόδου, εισαγωγής, και εμπορίας φυτικού υλικού.

– η απαραίτητη συνεργασία των συναρμοδίων Υπουργείων, δηλαδή Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, για την επιτυχία του Σχεδίου Δράσης, ενώ καθοριστικός παράγοντας είναι η συνεργασία και ο συντονισμός με τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και τις Περιφέρειες της χώρας (η Περιφέρεια ΑΜ-Θ βρίσκεται σε σχετική εγρήγορση από τον Απρίλιο του 2015).

Η απειλή από τους οργανισμούς καραντίνας είναι εθνικών διαστάσεων, από τη στιγμή που δεν απειλείται με καταστροφή μόνο μέρος της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Για τη σπουδαιότητα του θέματος, επισημαίνεται, ότι η ολλανδική προεδρία της Ε.Ε. έχει εντάξει στις πέντε προτεραιότητές της,  την  Anti-microbial resistance.