ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Πολυσήμαντο συνέδριο με εθνικές διαστάσεις, και με θέμα «Γλώσσα και Εθνική Ενότητα», το οποίο θα περιλαμβάνει και επίσκεψη στα Πομακοχώρια, πρόκειται να διοργανωθεί στην Κομοτηνή, 28-30 Νοεμβρίου, από το πολιτιστικό σωματείο “Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά”, και υπό την αιγίδα του επιτίμου προέδρου του, Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια.

Μεταξύ των ομιλητών, θα είναι οι ακαδημαϊκοί Χρ. Γιανναράς και Β. Φίλιας, ο πρύτανης και ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΔΠΘ Α. Καραμπίνης και Γ. Παναγιωτόπουλος αντιστοίχως, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ και υπηρεσιακός υπουργός εθνικής άμυνας Φρ. Φραγκούλης, ο στρατηγός και επίτιμος αρχηγὸς ΓΕΕΘΑ Δ. Σκαρβέλης, ο ιστορικός και συγγραφέας Σ. Καργάκος, ο περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Γ. Παυλίδης, ο καθηγητής του ΤΕΙ ΑΜ-Θ Θ. Μαλκίδης, ο εκπαιδευτικός Κων. Καραΐσκος, και οι δημοσιογράφοι Κ. Χολέβας και Σ. Καραχότζα.

Μεταξύ των εισηγήσεων, ξεχωρίζουν:

– «Ἡ ἰδιοφυὴς στρατηγικὴ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου» – Φρ. Φραγκούλης.

– «Γλώσσα καὶ ἐθνικὴ ἄμυνα»– Σ. Καργάκος.

– «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ διαχρονικὴ συνέχεια τῆς γλώσσας μας» – Κ. Χολέβας.

– «Μειονοτικὴ ἐκπαίδευση ἢ ἐκπαίδευση τῶν μουσουλμανοπαίδων; – Κων. Καραΐσκος.

– «Μουσουλμανικὴ μειονότητα, γλώσσα – ἐκπαίδευση καὶ ἐκτουρκισμός» – Σ. Καραχότζα.

Οι εργασίες του συνεδρίου, την έναρξη των οποίων θα κηρύξει ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης κ. Γιώργος Ορφανός, θα λάβουν χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Παρασκευὴ 28 Νοεμβρίου 2014. Ὥρα 09:30.

Προεδρεῖο: Ἀ. Κουνάδης, Ὁμ. Καθηγητὴς – Ἀκαδημαϊκός, Ἐπίτιμος Πρόεδρος Ε.Γ.Κ. Δ. Σκαρβέλης,Ἀκαδημαϊκὸς

9:30 – 10:10 Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί

– Β. Φίλιας, Ὁμ. Καθηγητής, πρ. Πρύτανης Παντείου, Πρόεδρος Ε.Γ.Κ.

– Γ. Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος ΣτΕ ἐ.τ., Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Π.Θ.

– Ἀ. Καραμπίνης, Καθηγητὴς – Πρύτανης Δ.Π.Θ.

– Γ. Παυλίδης, Περιφερειάρχης Ἀν. Μακεδονίας & Θράκης

– Χρ. Λαναρᾶ, Πρόεδρος Ὁμίλου Ἀρχαιοφίλων «ΑΘΗΝΗ»

10:10 – 10:30 Ἀ. Κουνάδης, Ὁμ. Καθηγητής – Ἀκαδημαϊκός, Ἐπίτιμος Πρόεδρος Ε.Γ.Κ. Χαιρετισμὸς – Εἰσαγωγικὴ Ὁμιλία: «Ἱστορικὸ καὶ σκοπὸς τῆς ἐκδηλώσεως» – Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν ἀπὸ τὸν ῾Υπουργὸ Μακεδονίας καὶ Θράκης κ. Γεώργιο ᾿Ορφανὸ.

10:30 – 10:50 Διάλειμμα – Καφὲς

Θεματικὴ ἑνότητα

Διαχρονία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Γραμματείας

Προεδρεῖο: Β. Φίλιας, πρ. Πρύτανης Παντείου

Χρ. Λαναρᾶ, Πρόεδρος Ὁμίλου Ἀρχαιοφίλων «ΑΘΗΝΗ»

10:50 – 11:10 Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου, Ὁμ. Καθηγ. Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας Παν/μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων φιλολόγων: «Ἡ Θράκη στὸν Ἀρχαῖο Κόσμο: ἱστορία, γλώσσα, πολιτισμὸς»

11:10 – 11:30 K. Χολέβας, Δημοσιογράφος: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ διαχρονικὴ συνέχεια τῆς γλώσσας μας»

11:30 – 11:50 Ἐ. Μικρογιαννάκης, Ὁμ. Καθηγητὴς – πρ. Κοσμήτωρ Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, Πρόεδρος φιλολογικοῦ Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»: «Ἡ Ἱστορία ὑφαίνεται μὲ ΟΧΙ»

11:50 – 12:00 Συζήτηση

Θεματικὴ ἑνότητα

Γλώσσα καὶ Ταυτότητα (Θράκη: παρόν, μέλλον) Α΄ Μέρος

Προεδρεῖο: Γ. Ξανθάκη, Ὁμ. Καθηγ. Παν/μίου Πελ/νήσου

Ζ. Δημακοπούλου-Κοτζαμάνη, Δικηγόρος

12:00 – 12:20 Χρ. Γιανναρᾶς, Ὁμ. Καθηγητὴς φιλοσοφίας Παντείου: «Ἡ γλώσσα, τὸ ἐνδιαίτημα τῆς ὕπαρξής μας»

12:20 – 12:40 Ἀ. Ν. Μαρῖνος, Δρ. τῆς Νομικῆς, Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΣτΕ ἐ.τ.: «Ἐπηρεάζουν τὴν ἔννοια τοῦ ἔθνους οἱ διαφορετικὲς γλῶσσες ποὺ ὁμιλεῖ ἕνα ἀνθρώπινο σύνολο;»

12:40 – 13:00 Γ. Δ. Πουκαμισᾶς, Πρέσβυς: «Ἡ Θράκη τῶν μεγάλων ὁριζόντων: ἀρχέγονη ἑλληνικὴ πατρίδα»

13:00 – 13:20 Ν. Κόκκας, Ἐκπαιδευτικὸς Β/βάθμιας Ἐκπαίδευσης: «Ὁ ρόλος τῶν μητρικῶν γλωσσῶν τῆς μειονότητας στὴ διαμόρφωση τῆς ἐθνοτικῆς ταυτότητας τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης»

13:20 – 13:30 Συζήτηση

13:30 – 15:30 Διάλειμμα – Ἐλαφρὺ γεῦμα

Θεματικὴ ἑνότητα

Γλώσσα καὶ ταυτότητα (Θράκη: παρόν, μέλλον) Β΄Μέρος

Προεδρεῖο: Χρ. Γιανναρᾶς, Ὁμ. Καθηγητὴς φιλοσοφίας Παντείου

Γ. Πουκαμισᾶς, Πρέσβυς

15:30 – 15:50 Δημ. Σκαρβέλης, Ἀκαδημαϊκός, Στρατηγός, Ἐπίτιμος Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ: «Ἡ ἔννοια τῆς ἀσφάλειας σήμερα»

15:50 – 16:10 Φραγκ. Φράγκος, Ἐπίτιμος Ἀρχηγὸς ΓΕΣ, ὑπηρεσιακὸς Ὑπουργὸς Ἄμυνας: «Ἡ ἰδιοφυὴς στρατηγικὴ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου».

16:10 – 16:30 Σαρ. Καργάκος, Ἱστορικὸς – Συγγραφέας: «Γλώσσα καὶ ἐθνικὴ ἄμυνα»

16:30 – 16:50 Θ. Στοφορόπουλος, Πρέσβυς ἐ.τ.: «Ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα ὡς ἄμυνα»

16:50 – 17:00 Συζήτηση

17:00 – 17:20 Θρακικοὶ χοροὶ ἀπὸ τὸ Λύκειο Ἑλληνίδων Ξάνθης

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014. Ὥρα 10:00

Θεματικὴ ἑνότητα

Θράκη καὶ πολιτισμικὴ παράδοση

Προεδρεῖο: Θ. Στοφορόπουλος, Πρέσβυς ἐ.τ.

Ἀρ. Τόλια, Ὁμ. Καθηγ. Ἑλληνικῆς Φιλολογίας Παν/μίου Πελ/νήσου

10:00 – 10:20 Π. Νεάρχου, Πρέσβυς ἐ.τ.: «Ἡ Θράκη ἀπὸ τὴν μυθολογία, τὴν Ἀργοναυτικὴ ἐκστρατεία καὶ τὸν Ὅμηρο στοὺς ἱστορικοὺς χρόνους»

10:20 – 10:40 Μαν. Βαρβούνης, Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας ΔΠΘ: «Λαϊκὸς πολιτισμὸς καὶ καθημερινότητα στὴ Θράκη (19ος – 20ὸς αἰ.)»

10:40 – 11:00 Θεόφ. Μαλκίδης, ΤΕΙ Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης: «“Θὰ σὲ στείλω στὸν Ἔβρο”. Ἡ μεταπολεμικὴ πολιτιστικὴ παράδοση τῆς Θράκης»

11:00 – 11:20 Διάλειμμα – Καφὲς

Θεματικὴ ἑνότητα

Μειονοτικὴ ἐκπαίδευση – προοπτικὲς

Προεδρεῖο: Ἐ. Μικρογιαννάκης, Ὁμ. Καθηγητὴς – πρ. Κοσμήτωρ Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Π. Νεάρχου, Πρέσβυς ἐ.τ.

11:20 – 11:40 Κων. Καραΐσκος, Ἐκπαιδευτικός: «Μειονοτικὴ ἐκπαίδευση ἢ ἐκπαίδευση τῶν μουσουλμανοπαίδων;»

11:40 – 12:00 Σ. Καραχότζα, Δημοσιογράφος: «Μουσουλμανικὴ μειονότητα, γλώσσα – ἐκπαίδευση καὶ ἐκτουρκισμός»

12:00 – 12:20 Ἀρ. Τόλια, Ὁμ. Καθηγήτρια Ἑλληνικῆς φιλολογίας Παν/μίου Πελοποννήσου: «Γλώσσα καὶἐθνικὴ συνείδηση»

12:20 – 12:40 Συμπεράσματα – Συζήτηση

12:40 Ταινία (διάρκειας περίπου 1 ὥρας) Πολὺ μιλᾶς … πολὺ κλαῖς: μιὰ προσέγγιση στὴ διαφορετικότητα τῶν Πομάκων

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

Ἐπίσκεψη στὰ Πομακοχώρια

(Ἀναχώρηση ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο «ΑΡΚΑΔΙΑ» στὶς 10:30)

Χορηγοί εκδηλώσεως

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος

Ὅμιλος Ἀρχαιοφίλων «ΑΘΗΝΗ»

Ο εὐπατρίδης Γεώργιος Δολιανίτης, πρ. σχολάρχης