ΑΙΜΟ ΟΝΝΕΔ 3Εθελοντική αιμοδοσία σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, οργάνωσε η ΟΝΝΕΔ ΑΜ-Θ.

«Το αίμα είναι ανθρώπινο αγαθό που ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, και ο μόνος τρόπος εξεύρεσης του είναι μέσω της διαδικασίας της εθελοντικής αιμοδοσίας, η οποία δεν κοστίζει παρά μόνο λίγα λεπτά από τον προσωπικό μας χρόνο και είναι μια πράξη κοινωνικής ευαισθησίας που συμβάλλει στην καλλιέργεια ενός πολιτισμού κοινωνικής αλληλεγγύης στον ευρύτερο χώρο στον οποίο κινούμαστε και δρούμε καθημερινά», ανέφεραν τα στελέχη της “γαλάζιας” νεολαίας.