Εργασίες αποκατάστασης φθορών από τις 30 Απριλίου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκειά τους

Εργασίες αποκατάστασης φθορών, που κρίνονται απαραίτητες για τη διατήρηση του επιπέδου ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου, θα εκτελούνται κατά το διάστημα από τις 30 Απριλίου 2017 έως και τις 30 Απριλίου 2018 στο τμήμα της Εγνατίας οδού, από τον Α/Κ Ιάσμου έως τον Α/Κ Μέστης. Τη μέριμνα και την ευθύνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα έχει η εταιρία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», η οποία έχει αναδειχθεί και ανάδοχος του έργου της κατασκευής σταθμού διοδίων στη Μέστη.

Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, εξέδωσε απόφαση ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, κ. Μιχάλης Σεβδυνίδης. Στην απόφαση ορίζεται ότι, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και σε καμία περίπτωση δε θα διακοπεί η κυκλοφορία σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι το μέγιστο μήκος των εργασιών θα πρέπει να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, καθώς επίσης να μην εκτελούνται εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους, όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων (1η Μαΐου, Αγίου Πνεύματος, Χριστουγέννων. Πρωτοχρονιάς, κ.λ.π.).

Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, συνεπεία τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λπ.).

Σημειώνεται τέλος ότι η εταιρία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης, ενώ η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.