Για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο προς τους χρήστες, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα προβεί στην προμήθεια 40 καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) και σχετικών συνοδευτικών συστημάτων με δυνατότητα έξυπνης ανάλυσης περιεχομένου video (VCA).

Οι κάμερες θα εγκατασταθούν σε 40 σημεία κατά μήκος της Εγνατίας Οδού και στους κάθετους άξονές της, συμπληρώνοντας το δίκτυο Σταθμών Μέτρησης Κυκλοφορίας που ήδη διαθέτει ο αυτοκινητόδρομος.

Από τις παραπάνω 40 κάμερες, οι 20 θα εγκατασταθούν σε τμήματα με υφιστάμενη δικτυακή υποδομή, μέσω της οποίας τα σήματα θα καταλήγουν σε κατανεμημένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λογισμικό για τη διενέργεια της ανάλυσης, ενώ οι υπόλοιπες 20 κάμερες θα εγκατασταθούν σε τμήματα χωρίς υφιστάμενη δικτυακή υποδομή και θα διαθέτουν ενσωματωμένη τη δυνατότητα ανάλυσης για την απευθείας αποστολή των αποτελεσμάτων ασύρματα σε κεντρικό σημείο συλλογής. Επιπρόσθετα, οι προαναφερόμενοι κατανεμημένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα λαμβάνουν αποσπάσματα live video από τέσσερις υφιστάμενες IP κάμερες της Εγνατίας Οδού.

Τέλος, θα γίνει προμήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή server με κατάλληλο λογισμικό για την υλοποίηση ενός κεντρικού σημείο συλλογής των δεδομένων κυκλοφορίας και video από τις παραπάνω θέσεις (στα κεντρικά γραφεία της «Εγνατία Οδός ΑΕ» στη Θέρμη Θεσσαλονίκης) και επεξεργασίας/μορφοποίησής τους, ώστε να προωθηθούν στα σημεία πρόσβασης και διάθεσης της πληροφορίας (π.χ. Egnatia Single Access Point) και να καταστούν προσβάσιμα στους ενδιαφερόμενους.

Τα 40 σημεία στα οποία σχεδιάζεται να εγκατασταθούν οι κάμερες, είναι τα εξής:

 1. Α/Κ Ιονίας Οδού
 2. Α/Κ Αράχθου
 3. Α/Κ Ανηλίου
 4. Α/Κ Παναγιάς
 5. Ανατολ. Α/Κ Γρεβενών
 6. Δυτ. Α/Κ Σιάτιστας
 7. Α/Κ Κοίλων
 8. Α/Κ Βέροιας
 9. Α/Κ Κουλούρας
 10. Α/Κ Νησελίου
 11. Α/Κ Κλειδιού
 12. Α/Κ Μαλγάρων
 13. Α/Κ Αξιού
 14. Α/Κ Σίνδου
 15. Α/Κ Καλοχωρίου
 16. Α/Κ Ιωνίας
 17. Α/Κ Ευκαρπίας
 18. Α/Κ Ευκαρπίας – Α/Κ Γηροκομείου
 19. Α/Κ Λαγκαδά/ κλαδος 10
 20. Α/Κ Λαγκαδά
 21. Α/Κ Κ16 – Λαχαναγοράς
 22. Α/Κ 23Β (ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης)
 23. Α/Κ Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου)
 24. Α/Κ Προφήτη
 25. Α/Κ Ασπροβάλτας
 26. Α/Κ Στρυμόνα
 27. Α/Κ Αγ.Ανδρέα
 28. Α/Κ Αγ. Σίλα
 29. Χαραδρογέφυρες Καβάλας 4&5
 30. Γέφυρα Νέστου
 31. Α/Κ Βανιάνου
 32. Ανατολ. Α/Κ Κομοτηνής
 33. Α/Κ Αλεξανδρούπολης
 34. Συνορ.Σταθμός Κήπων
 35. Α/Κ Άργους Ορεστικού (κάθετος άξονας 23)
 36. ΣΣ Ευζώνων (κάθετος άξονας Α1)
 37. ΣΣ Προμαχώνα (κάθετος άξονας Α25)
 38. Α/Κ Σιδηροκάστρου (κάθετος άξονας Α25)
 39. Α/Κ Λευκώνα (κάθετος άξονας Α25)
 40. Α/Κ Αρδανίου (κάθετος άξονας Ε51)

Για την προμήθεια και εγκατάσταση των καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» προκήρυξε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ύψους 200.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. έως τις 2 το μεσημέρι της 11ης Οκτωβρίου, η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 18 του ίδιου μήνα και ώρα 11 το πρωί.