Ανακοίνωση με την οποία αποσαφηνίζει ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στον έλεγχο της γέφυρας που έπεσε σήμερα στην Καβάλα, καθώς και ότι η λειτουργία και η συντήρηση της γέφυρας δεν τελεί υπό την ευθύνη της, εξέδωσε η «Εγνατία Οδός Α.Ε.».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σχετικά με την αστοχία της γέφυρας στην Καβάλα, η «Εγνατία Οδός ΑΕ» ουδέποτε διενήργησε ενδελεχή έλεγχο ούτε και αξιολόγησε την υφιστάμενη δομική και λειτουργική επάρκειά της καθώς η λειτουργία και συντήρησή της δεν τελεί υπό την ευθύνη της εταιρείας. Επιπλέον, δεν υπήρξε ποτέ προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Καβάλας για παροχή τεχνικής βοήθειας σχετικά με την επιθεώρηση και συντήρηση της συγκεκριμένης γέφυρας».