Δημ. Πολιτειάδης: “Μέσα από μια συνετή και σωστή διαχείριση, εξοικονομούμε όλους τους απαραίτητους πόρους, και καλύπτουμε εξ ιδίων πόρων τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων”.


Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο, ο προϋπολογισμός του Δήμου Κομοτηνής για το 2017.

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Δημήτρης Πολιτειάδης, επισήμανε:

Δημήτρης Πολιτειάδης - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Κομοτηνής.
Δημήτρης Πολιτειάδης – Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Κομοτηνής.

«Ο Προϋπολογισμός είναι μια πρόβλεψη μεγεθών, ένα πλάνο ενεργειών, ένα εργαλείο, που έχει ως σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε μονάδα. Βασίζεται σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε πρωτότυπες, εξυπηρετεί βραχυχρόνιους στόχους, αλλά πρέπει να είναι εναρμονισμένος με έναν μακροχρόνιο στρατηγικό στόχο. Δεν παράγει αποτέλεσμα, δίνει απλώς κατευθύνσεις και πληροφόρηση. Αποτέλεσμα παράγουν μόνο οι καθημερινές δραστηριότητες κάθε μονάδας. Η χρησιμότητα σύνταξης του προϋπολογισμού έχει μικρή σημασία και βοηθά ελάχιστα, εάν δεν συνοδεύεται από εργαλεία ελέγχου επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων. Ένας σωστός προϋπολογισμός και μια συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγεθών, οδηγεί και σε ένα καλό αποτέλεσμα. Στο τέλος του έτους, κάθε οργανωμένη μονάδα, συντάσσει τον προϋπολογισμό των μεγεθών κάθε δραστηριότητας βασιζόμενη κυρίως στην πορεία των μεγεθών της χρονιάς που τρέχει, θέτει ποσοστά αύξησης ή μείωσης, και το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει το επιμερίζει ανά μήνα ώστε στην αρχή του έτους να ξεκινήσει η υλοποίησή του (ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης). Παράλληλα παρακολουθεί κάθε μήνα την εξέλιξη της πορείας των μεγεθών, τα συγκρίνει με τα μεγέθη που έχει προϋπολογίσει, και προβαίνει σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους προϋπολογισμούς των Δήμων, με τη μόνη διαφορά ότι η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού ξεκινάει τον μήνα Ιούλιο, και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες, κατατίθεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αμέσως μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου Αρχή. Ο προϋπολογισμός του Δήμου αφορά έσοδα και έξοδα. Βασίζεται στα πραγματικά έσοδα της προηγούμενης κυρίως χρονιάς, αφού ληφθούν υπ’ όψιν κάποιες ιδιαιτερότητες που πιθανόν θα προκύψουν στη νέα χρονιά. Με βάση λοιπόν το συνολικό ποσό εσόδων, προϋπολογίζεται και το συνολικό ποσό των εξόδων, ώστε το τελικό ποσό που θα προκύψει στις δύο αυτές κατηγορίες, να είναι το ίδιο, και ο προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός ως προς το σκέλος των εσόδων .

Τα μεγέθη του προς ψήφιση προϋπολογισμού έχουν επηρεαστεί σημαντικά, τόσο από την παρατεταμένη οικονομική κρίση η οποία έχει περιορίσει σημαντικά τα έσοδα των Δήμων, αλλά και από την καθυστέρηση που παρατηρείται στο ξεκίνημα του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον τομέα των κοινωνικών παροχών, μιας και επιχορηγούμε το ΚΕΜΕΑ με επιπλέον κονδύλια της τάξεως του 10% (συνολική αύξηση τα δύο τελευταία χρόνια 43%). Στο ποσοστό αυτό αν προσθέσουμε και τα ποσά που διατίθενται μέσω του Προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο του παρόντος προϋπολογισμού, το συνολικό ποσό που διατίθεται για κοινωνικούς σκοπούς φθάνει στο ποσοστό του 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το όφελος που προκύπτει από τη συμμετοχή του Δήμου μας σε διάφορα Προγράμματα (π.χ. δεύτερο Σπίτι της εταιρείας Κωτσόβολος, Κοινωνικό Φροντιστήριο, παροχές σε είδος, χρηματικά βοηθήματα, κ.ά.), που έχουν ως σκοπό, μαζί με τα κονδύλια που διατίθενται μέσω του προϋπολογισμού, να βοηθήσουν τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης. Αυξημένες κατά 17% είναι και οι επιχορηγήσεις μας προς τη ΔΚΕΠΠΑΚ, και κατά 34% προς το ΔΗΠΘΕ, θέλοντας να ενισχύσουμε με περεταίρω κονδύλια τις εκδηλώσεις για πολιτισμό και άθληση, λόγω της μεγάλης συμμετοχής των συνδημοτών μας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Όλα τα υπόλοιπα κονδύλια κινούνται περίπου στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, και παρ’ όλο που οι επιχορηγήσεις χρόνο με τον χρόνο μειώνονται, καλύπτουμε τη διαφορά που προκύπτει από τα δικά μας διαθέσιμα. Τα έξοδα κινούνται στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Ιδιαίτερα, δε, στον τομέα έργων, μέσα από μια συνετή και σωστή διαχείριση, εξοικονομούμε όλους τους απαραίτητους πόρους, και καλύπτουμε εξ ιδίων πόρων τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων. Ευελπιστούμε ότι το ποσό που προϋπολογίσαμε θα είναι μεγαλύτερο στο τέλος του 2017 με την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ και την ένταξη και χρηματοδότηση νέων έργων.

Η προσπάθεια μας να καταρτίσουμε έναν προϋπολογισμό με μεγέθη που μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη, επιβεβαιώθηκε και με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, μιας και μετά την αξιολόγηση του υποβληθέντος σχεδίου, μας εγνώρισε ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού είναι ρεαλιστικό, τηρήθηκαν όλες οι οδηγίες που δόθηκαν, και ως εκ τούτου δεν υπήρξε καμία τροποποίηση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ασχολήθηκαν με τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου, το οποίο μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου, το καταθέτουμε εμπρόθεσμα και ζητούμε την έγκρισή του.

Οι τοποθετήσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης

Φελίνα Καζάκου - "Εμείς...η πόλη".
Φελίνα Καζάκου – “Εμείς…η πόλη”.

«Εμείς…η πόλη» – Φελίνα Καζάκου, καταψήφισε.

«Είναι σαφές ότι ο προϋπολογισμός συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή και υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του επόμενου έτους και σύμφωνα  με την πολιτική βούληση της εκάστοτε διοίκησης, συνεπώς οι θέσεις ταυτίζονται με αυτές της κριτικής μας για το τεχνικό πρόγραμμα. Με τη διαφορά ότι ανάμεσα στους αριθμούς του προϋπολογισμού εμπλέκεται η καθημερινότητα των πολιτών η οποία κατά γενική ομολογία τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί…χωρίς να αποτυπώνονται οι  προθέσεις της διοίκησης του Δήμου για την αντιμετώπιση και λύση βασικών θεμάτων. Σίγουρα το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να ψηφίσουμε και να υλοποιήσουμε ένα ακόμη προϋπολογισμό, δεν δίνει τεράστιες δυνατότητες, καθώς το κεντρικό κράτος εξακολουθεί να μειώνει τη χρηματοδότηση  της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάτι όμως που διαφαινόταν  και πιθανόν τα πράγματα να γίνουν χειρότερα. Ωστόσο, πιστεύω πως υποχρέωση όλων μας αλλά κυρίως της διοίκησης  δεν είναι η πολιτική ανάλυση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, ούτε η στείρα πολιτική αντιπαράθεση από μέρους μας η, αλλά είναι η αντιμετώπιση των ζητημάτων του Δήμου μας μέσα από τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και την αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, λογικές  απαθούς αποδοχής της όλης κατάστασης δεν τις αποδεχόμαστε και δεν αξίζουν στους συνδημότες μας. Την ώρα λοιπόν που τα έσοδα παρουσιάζουν μια μείωση της τάξεως του 11% λόγω μείωσης των κρατικών ενισχύσεων, της μείωσης των χρηματοδοτήσεων από προγράμματα αλλά και μείωση των  εσόδων από ανταποδοτικά  δε μπορείτε να δέχεστε να διαχειρίζεστε απλά μια κατάσταση πανηγυρίζοντας για τον ισοσκελισμένο, ρεαλιστικό ή πλεονασματικό προϋπολογισμό. Αυτός ο προϋπολογισμός αποτελεί δικαίωση της κριτικής της παράταξης μας για όσα κατά καιρούς η παράταξη μας ανέφερε και σας κατηγόρησε. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι υπολογίζεται να εισπράξετε  το 2017 το ποσό των 3.060.000, όταν τα προηγούμενα έτη δεν ξεπέρασε τα 2.500.000, δεν γίνεται να υπολογίζεται στους πολίτες… Στη δημοτική μας παράταξη είμαστε πεπεισμένοι πως υπάρχουν και δεν έχουν αξιοποιηθεί τα περιθώρια εκείνα, με τα οποία ο προϋπολογισμός θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες των συνδημοτών μας αντιμετωπίζοντας τα ουσιαστικά κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα καθημερινότητας. Και επειδή δε μ’ αρέσει να επαναλαμβάνομαι αλλά μ’ αρέσει να μιλώ συγκεκριμένα κανένα από τα σοβαρά ζητήματα που αναδείξαμε τα δυο προηγούμενα χρόνια στις αντίστοιχες παρεμβάσεις περί τεχνικού προγράμματος και   προϋπολογισμό του 2015- 2016 δεν προχώρησαν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Και αναφέρομαι… ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει σε καίρια θέματα όπως: – στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας  στην πόλη,  και στους οικισμούς. – αστική ασφάλεια πολιτών (συντήρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών, δημιουργία δομής φιλοξενίας αδέσποτων, συντήρηση δημοσίων χώρων και διαβάσεις). – υλοποίηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος για τον τουρισμό και δημιουργία ενιαίας τουριστικής ταυτότητας (εξακολουθούμε να σχεδιάζουμε για τον τουρισμό μετά από δύο χρόνια). – θεσμοθέτηση πολιτιστικών γεγονότων  ικανών να προσελκύσουν επισκέπτες και να τονώσουν την τοπική αγορά. – Ουσιαστική άσκηση κοινωνικής πολιτικής (δημιουργία επιπλέον δομών και ουσιαστική αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων). – Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. – Μελέτες για την ωριμότητα νέων έργων εν όψη της νέας προγραμματικής περιόδου, έργων με ανταποδοτικά οφέλη και με παράλληλη στόχευση την βελτίωση του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος. – Αξιοποίηση τομεακών προγραμμάτων (πράσινο ταμείο, «εξοικονομώ» του ΥΠΕΚΑ, Ταμείο Δημοσίων  Επενδύσεων). Κύριε Δήμαρχε επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας… Ο προϋπολογισμός που κατατίθεται, προμηνύει ένα ακόμη έτος διαχείρισης μίας όντως δύσκολης οικονομικής κατάστασης, χωρίς όμως να προσθέτει στην προοπτική του Δήμου μας και της περιοχής μας. Οι δύσκολες εποχές έχουν αντίκτυπο κυρίως στους δημότες μας και δεν γίνεται καμία συντονισμένη προσπάθεια βελτίωσης της τοπικής οικονομίας και αναβάθμισης της καθημερινότητας και του βιοτικού επιπέδου των δημοτών μας. Στην πορεία της θητείας σας διαπιστώνουμε ακόμη μια φορά ότι δεν λειτουργείται διεκδικητικά – επιθετικά και με προοπτική για τον τόπο. Καταρτίσατε ένα προϋπολογισμό, ισοσκελισμένο, ρεαλιστικό, πλεονασματικό αλλά ο οποίος δε προσθέτει τίποτα. – δεν προσθέτει τίποτα στην προοπτική δημιουργίας επιπρόσθετων εσόδων στο δήμο. – δεν προσθέτει τίποτα στην θωράκιση του δήμου από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. – δεν προσθέτει τίποτα στην προώθηση πολιτικών που θα έχουν ως στρατηγικό στόχο το μετασχηματισμό της τοπικής  οικονομίας σε ανταγωνιστική. – δεν προσθέτει τίποτα στην ενίσχυση της συνεργασίας για την προώθηση αλλαγών που θα βελτιώνουν συνεχώς την κοινωνική ευημερία. Αυτό που εμείς προτείνουμε και αναμέναμε ιδιαίτερα σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία από αυτόν τον προϋπολογισμό αλλά γενικότερα από την πολιτική σας είναι νέες επιλογές, καινοτόμες και ρηξικέλευθες με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Δήμου και την επίτευξη υπεραξιών για την κοινωνία μέσω της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα, στήριξης της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού στην περιοχή. Δεδομένο ότι η πρόταση που εισάγετε προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο αποτελεί και κατά τη δική σας παραδοχή μια απλή διαχειριστική πράξη, η παράταξη μας απέχει από την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2017».

Ελένη Λαφτσή - "Πολη-τική Ανατροπή".
Ελένη Λαφτσή – “Πολη-τική Ανατροπή”.

«Πολη-τική ανατροπή» – Ελένη Λαφτσή, καταψήφισε.

«Ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι η συζήτηση επί του οικονομικού προϋπολογισμού του 2017, του εργαλείου ουσιαστικά μέσω του οποίου πρόκειται να χρηματοδοτηθούν όλα τα αναγκαία έργα και υποδομές που πρόκειται να γίνουν το επόμενο έτος, δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων, των πολιτικών κινήσεων και των δημοτών κατ’ επέκταση, μέσα στο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο των τριών ημερών. Αυτή η κατ’ εξοχήν πολιτική διαδικασία, καταντά στην πραγματικότητα μια τυπική, γραφειοκρατική, διεκπεραιωτική διαδικασία. Ζητήματα κρίσιμα που θα στηριχθούν από τον προϋπολογισμό και συνδέονται άμεσα με τις προτεραιότητες στις κοινωνικές ανάγκες, την ποιότητα ζωής, τις αναγκαίες υποδομές, δεν μπορεί να γίνουν αντικείμενα διαδικασιών fast track ,όπως αυτές που επιλέχτηκαν. Δεν μπορεί η δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών και των φορέων να μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά με την αναγκαία προέγκριση του προϋπολογισμού από το οικονομικό παρατηρητήριο. Εμείς προσερχόμαστε στη συζήτηση με τις προτάσεις μας. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που συζητιέται με αυτόν τον τυπικό και άκρως γραφειοκρατικό τρόπο, με τους πολίτες ουσιαστικά αποκλεισμένους από τη διαδικασία».

%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%8a%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%83
Κώστας Καραΐσκος – “Σπάρτακος”

«Σπάρτακος» – Κώστας Καραΐσκος, απείχε.

«Από το σύνολο των 36,5 εκατ. εσόδων για το 2016 – ανάλογα προβλέπονται και για το 2017 – αν κανείς αφαιρέσει τα 9,5 εκατ. των προνοιακών επιδομάτων που διοχετεύει το Κράτος δια των ΟΤΑ, τα 3 εκατ. του επίσης κρατικού προγράμματος ΤΕΒΑ, τα 7 εκατ. της μισθοδοσίας, το 1 εκατ. των πληρωτέων δανείων, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου κ.τ.λ., τι απομένει; Μιλάμε λοιπόν για μια λειτουργία όλο και πιο αυτοαναφορική, για έναν δημοτικό οργανισμό που χρειάζεται δέκα για να υπάρξει, προκειμένου να αποδώσει στην κοινωνία…πέντε! Αλλά δεν είναι μόνο οι περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης. Έχουμε την πεποίθηση πως και ο Δήμος, σε επίπεδο είτε κάποιων αιρετών είτε κάποιων υπαλλήλων, παρέχει χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες στην πόλη.

«Λαϊκή συσπείρωση» – Νίκος Φακιρίδης, καταψήφισε.

Εμείς λέμε: Οι Δήμοι για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις λαϊκές ανάγκες, δηλαδή να δικαιολογούν τον τίτλο τους ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται δικούς τους οικονομικούς πόρους, τους οποίους θα πρέπει να παρέχει η Πολιτεία, από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατανέμοντας ανάλογα και με τον πληθυσμό ένα μέρος των κρατικών εσόδων, κυρίως από τους φόρους που όλοι οι δημότες πληρώνουμε σαν πολίτες αυτού του κράτους και μάλιστα αδρά. Όχι να ξαναβάζουμε φόρους στους δημότες για να παρέχουμε τις δημοτικές υπηρεσίες, όπως γινόταν και εξακολουθεί να γίνεται.

Νίκος Φακιρίδης - "Λαϊκή Συσπείρωση".
Νίκος Φακιρίδης – “Λαϊκή Συσπείρωση”.

Οι λαϊκές ανάγκες δεν είναι ένα σταθερό μέγεθος αλλά συμβαδίζουν με την πολιτιστική, την τεχνολογική, την επιστημονική εξέλιξη, και συναρτώνται από την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και την παραγωγικότητα της εργασίας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες βρίσκονται σε ανοδική πορεία διαχρονικά, όμως ποτέ δεν ικανοποιήθηκαν οι λαϊκές ανάγκες ανάλογα με αυτή την ανοδική πορεία. Τη μερίδα του λέοντος καρπώνονταν και καρπώνονται αυτοί που κατέχουν το Κεφάλαιο, και μέσω αυτού τα εργαλεία παραγωγής, και φυσικά αυτούς που τα δουλεύουν και παράγουν τον πλούτο. Αυτοί που κατέχουν το Κεφάλαιο και τα εργαλεία παραγωγής λέγονται κεφαλαιοκράτες ή καπιταλιστές από την αγγλική ερμηνεία ης λέξης κεφάλαιο (capital).Οι άλλοι που δουλεύουν τα εργαλεία παραγωγής λέγονται εργάτες από τη λέξη εργασία. Στις οικονομικές κρίσεις όπως καλή ώρα τώρα, καταστρέφονται εργάτες κυρίως και λιγότερο κεφάλαιο, δηλαδή καπιταλιστές. Όμως αυτοί που καταστρέφονται περισσότερο, καλούνται να σηκώσουν το μεγαλύτερο, το συντριπτικά μεγαλύτερο βάρος για να βγούμε από την κρίση. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το καπιταλιστικό κράτος, εκτός των άλλων μπόνους που δίνει στους καπιταλιστές, μέσω του προϋπολογισμού αναδιανέμει τον πλούτο που παράγεται υπέρ των καπιταλιστών. Ο Δημοτικός προϋπολογισμός είναι παρακλάδι του κρατικού προϋπολογισμού, άρα συμβάλει κι αυτός στην αναδιανομή του πλούτου υπέρ των καπιταλιστών. Παλιότερα λιγότερο, τώρα ειδικά με την κρίση πολύ περισσότερο, αφού η σύνταξή του δεν μπορεί να ξεφύγει από διάφορους “νομικούς και οικονομικούς κόφτες”. Όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, με καπιταλιστική εξουσία, όποιο κυβερνητικό μανδύα κι αν ενδύεται ( νεοφιλελεύθερο – σοσιαλδημοκρατικό – αριστερό που γίνεται σοσιαλδημοκρατικός -φασιστικό), δεν γίνεται οι Δήμοι να διαχειρίζονται τους οικονομικούς πόρους προς όφελος των λαϊκών αναγκών (εργασία – ασφάλιση – υγεία – πρόνοια – μόρφωση – κατοικία – προστασία από φυσικά φαινόμενα – ψυχαγωγία – άθληση). Τι μπορούν να κάνουν; Να διαχειρισθούν τη λαϊκή φτώχεια, που όσο πάει και μεγαλώνει και αγκαλιάζει περισσότερα κοινωνικά στρώματα, όχι μόνο εργάτες. Οι διοικήσεις όμως των δήμων θα μπορούσαν αν ήθελαν να ορθώσουν το ανάστημά τους και ίσως να εμποδίσουν και μέτρα χειρότερα, που υπάρχουν και στα συρτάρια με τη δεύτερη αξιολόγηση. Θα μπορούσαν να βάλουν μπροστά το λαϊκό κίνημα, μαζί με τοn λαό, εκείνο το κομμάτι που δεν βολεύεται με τη διαχείριση της φτώχειας, αφήνοντας στην άκρη όσους βάζουν τροχοπέδη στην λαϊκή δράση, και να δημιουργήσουν βαθύτερα ρήγματα στη σημερινή πολιτική που εξοντώνει τοn λαό. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Εμείς μιλάμε για δημιουργία ρήγματος, γιατί έχουμε βαθειά πίστη που πηγάζει από τη γνώση των νόμων κίνησης της κοινωνίας, ότι με άλλη εξουσία μπορούν οι δήμοι να διαχειρίζονται προς όφελος των λαϊκών αναγκών μέρος του κρατικού προϋπολογισμού. Κι αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από μια πραγματικά λαϊκή εξουσία, που θα πηγάζει από τοn λαό και θα δουλεύει για τοn λαό, όχι στα λόγια όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά στην πράξη. Φυσικά εξουσία πολιτική χωρίς οικονομική εξουσία δεn γίνεται. Άρα για να υπάρχει μια τέτοια λαϊκή εξουσία, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη οργάνωση της οικονομίας που ο πυρήνας της θα είναι: οι παραγωγοί του πλούτου να είναι ιδιοκτήτες των εργαλείων παραγωγής, για να μπορούν να καρπώνονται ανάλογα τοn πλούτο που θα παράγουν. Με σχέδιο και έλεγχο. Η κατάσταση του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι η φυσιολογική κατάσταση του ζωικού βασιλείου. Η κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου προϋποθέτει τη σχεδιασμένη οικονομική ανάπτυξη. Κι αυτά τα είπε ο Δαρβίνος πριν ενάμισι αιώνα περίπου. Φυσικά για οποιαδήποτε εξέλιξη είναι απαραίτητο να ωριμάσουν κάποιοι παράγοντες, κυρίως η συνείδηση του κόσμου που υποφέρει. Να συνειδητοποιήσει τι φταίει και τι κυρίως πρέπει να κάνει. Ποιον δρόμο να πάρει. Εμείς λέμε το πρώτο βήμα είναι να οργανωθεί στα σωματεία του, στους συλλόγους, σε επιτροπές αγώνα, να εκλέξει επικεφαλής αγωνιστές, και να διεκδικήσει σύμφωνα με τις ανάγκες τους, κατακτώντας έτσι ότι μπορεί να κατακτηθεί και εμποδίζοντας ότι χειρότερο μπορεί να εμποδιστεί. Και σε ότι αφορά τον Δήμο, να διεκδικήσει, μαζί και οι εργαζόμενοι στον Δήμο, να επιστρέψουν οι πόροι που έχουν αφαιρεθεί από τους Δήμους, να κατοχυρωθεί η μονιμότητα στην εργασία με αξιοπρεπή μισθό, όχι κάτω από 751 €, να σταματήσουν οι αξιολογήσεις που χρησιμοποιούνται για παραπέρα μείωση του ήδη ισχνού προσωπικού. Να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις για να δουλεύουν ικανοποιητικά οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους δημότες. Να καταργηθούν οι δημοτικοί φόροι όποιας μορφής (ανταποδοτικοί κ.τ.λ.). Να αντιμετωπισθούν κοινωνικές ανάγκες σε μεγαλύτερη έκταση και βάθος (περισσότεροι πόροι). Να παρθούν προληπτικά μέτρα προστασίας από φυσικά φαινόμενα (πλημμύρες, σεισμοί). Να έχουμε λόγο στη χρησιμοποίηση πόρων κοινοτικών, αφού τόσα πληρώνουμε ως ευρωπαίοι πολίτες. Να αντιμετωπισθούν προβλήματα όπως λέμε γειτονιάς (οδοποιία, παιδικές χαρές, χώροι αναψυχής, καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση κ.τ.λ.). Κύριε Δήμαρχε. Δεν μηδενίζουμε το έργο σας, ούτε την προσπάθειά σας, των συνεργατών σας, των δημοτικών υπαλλήλων, ώστε το κάθε ευρώ να βρει την πιο κατάλληλη θέση για την ανακούφιση αυτών που υποφέρουν περισσότερο. Όμως τα χρήματα είναι εξαιρετικά πολύ λίγα και δεν έχουμε και σαφή εικόνα προς ποια κατεύθυνση διεκδικείτε. Δεν θα χαλαρώσουμε την πίεσή μας προς τη διοίκησή σας για το καλό των δημοτών, με τον τρόπο που πιστεύουμε ότι θα αποδώσει περισσότερο. Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό γιατί έχουμε διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο διαφέρει η δική μας αρνητική ψήφος από την αρνητική ψήφο των άλλων παρατάξεων. Έχουμε διαφορετική οπτική από όλους. Όχι γιατί θέλουμε να διαφέρουμε αλλά γιατί ιστορικά και καθημερινά αποδεικνύεται ότι η οπτική που βλέπετε τα πράγματα δεν έχει μέλλον. Κι αυτό αργά ή γρήγορα θα συνειδητοποιηθεί από εκείνους που πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Το μέλλον ανήκει στην  οπτική μας και για τη λειτουργία των δήμων για να μπορούμε νε μιλάμε επί της ουσίας για τοπική αυτοδιοίκηση».