Οκτώ Σύντομα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που απευθύνονται σε επιστήμονες σύγχρονων επιστημονικών αντικειμένων που καλύπτει η Σχολή, εγκρίθηκαν και αναμένεται η Προκήρυξή τους (σύντομα θα ανακοινωθούν και αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα).

Τα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών θα υλοποιηθούν ανά κύκλο παρακολούθησης μέσω του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, και Επιστημονικός Υπεύθυνος όλων είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

 • Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας
  Υπεύθυνος Καθηγητής: Άγγελος Πατάκας, Καθηγητής Τμ. ΔΕΑΠΤ Παν/μίου Πατρών.
  Διάρκεια εκπαίδευσης: 16 Εβδομάδες.
 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων
  Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χρυσή-Κασσιανή Καραπαναγιώτη, Επικ. Καθηγήτρια Τμ. Χημείας Παν/μίου Πατρών.
  Διάρκεια εκπαίδευσης: 16 εβδομάδες.
 • Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής
  Υπεύθυνος Καθηγητής: Κωνσταντίνος Λουπασάκης, Επικ. Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ.
  Διάρκεια εκπαίδευσης: 14 εβδομάδες.
 • Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things)
  Υπεύθυνος Καθηγητής: Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ,
  Διάρκεια εκπαίδευσης: 32 εβδομάδες.
 • Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development)
  Υπεύθυνος Καθηγητής: Κυριάκος Σγάρμπας, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & ΤΥ Πανεπιστήμιο Πατρών.
  Διάρκεια εκπαίδευσης: 32 Εβδομάδες.
 • Βιομιμητική Τεχνολογία
  Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σοφία Ριζοπούλου, Καθηγήτρια Τμ. Βιολογίας ΕΚΠΑ.
  Διάρκεια εκπαίδευσης: 30 Εβδομάδες.
 • Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής
  Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Γεωργία Γεμενετζή, Δρ. ΣΕΠ ΕΑΠ.
  Διάρκεια εκπαίδευσης: 10 εβδομάδες.
 • Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση
  Υπεύθυνος Καθηγητής: Αχιλλέας Καμέας, Αναπλ. Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ.
  Διάρκεια εκπαίδευσης: 14 εβδομάδες.