Εγκρίθηκαν οι τρεις νέες προτάσεις που συμμετέχει το Υπουργείο Εσωτερικών / Μακεδονίας-Θράκης, στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – FYRοM.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των προτάσεων ανέρχεται στο ύψος των 2.800.000 ευρώ και αναφέρεται στις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΥΜΑΘ:

α) για τη δημιουργία ολοκληρωμένου κέντρου επιχειρήσεων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

β) για την ανάπτυξη των οινοτουριστικών δυνατοτήτων της διασυνοριακής περιοχής («TERRA VINO»).

γ) για την αναβάθμιση  της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων («BENEFIT»).

Το Υπουργείο Εσωτερικών / Μακεδονίας-Θράκης είναι ο επικεφαλής εταίρος στο πρόγραμμα «BENEFIT», με τη διαχείριση περίπου του 45% του συνολικού προϋπολογισμού.

Η Υφυπουργός Εσωτερικών / Μακεδονίας-Θράκης, κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, δήλωσε σχετικά:

«Η έγκριση των νέων προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας με τη FYROM αποτελεί ένα ακόμη βήμα, μετά την έγκριση του προγράμματος με τη Βουλγαρία για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης, στην προσπάθεια που κάνουμε για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας στη βόρεια Ελλάδα. Αξιοποιούμε κάθε προσφερόμενο μέσο για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Πέρα από την αναφορά σε καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζονται στις προτάσεις, θα πρέπει να αθροίσουμε και την εμβάθυνση των σχέσεων καλής γειτονίας με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι ως κυβέρνηση και ως ΥΜΑΘ, ώστε να δοθούν όλες οι λύσεις, όπου υπάρχουν ανάγκες».