• φωτό: Πρόεδρος ΚΕΜΕΑ Δήμου Κομοτηνής, Γιάννης Γκαράνης.

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κομοτηνής» με Παράρτημα Ρομά, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο, επί της οδού Γρ. Μαρασλή 1 (ισόγειο).

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «One Stop Shop», που υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τις Διευθύνσεις Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μια δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ενισχύουν τις κοινωνικές πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται. Μέσω της λειτουργίας τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Τα Κέντρα Κοινότητας δεν αντικαθιστούν τις  Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ βαθμού, δεν είναι δομές επίλυσης του συνόλου των προβλημάτων με ίδια  μέσα, δεν είναι δομές ελέγχου υπηρεσιών ΟΤΑ και φορέων και υπηρεσιών. Ωφελούμενοι είναι όλοι όσοι ζουν στον Δήμο, κατά προτεραιότητα οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (αντιμετωπίζοντες φτώχεια και κοινωνικό  αποκλεισμό, μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά κ.λπ.).

“Με το Κέντρο Κοινότητας οι ήδη σε προτεραιότητα από επιλογή κοινωνικές πολιτικές του Δήμους μας, υποστηρίζονται και ενισχύονται περαιτέρω με γνώμονα πάντα το κατά το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα για τους συνδημότες που αντιμετωπίζουν ποικίλες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σε κάθε συμπολίτη που χρειάζεται στήριξη”, δηλώνει σχετικά το Πρόεδρος του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής, υπό την εποπτεία του οποίου θα λειτουργεί το Κέντρο Κοινότητας, κ. Γιάννης Γκαράνης.