Από τον Δήμο Κομοτηνής καλούνται οι γεννηθέντες το έτος 1997 δημότες, ανεξαρτήτως ημερομηνίας γεννήσεως, να προσέλθουν στο Τμήμα  Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ώστε να δηλώσουν τη διεύθυνση κατοικίας τους και να λάβουν γνώση των στοιχείων με τα οποία θα εγγραφούν στους εκλογικούς Καταλόγους του Δήμου, προκειμένου να καταταγούν στο ανάλογο Εκλογικό Διαμέρισμα στο οποίο υπάγεται η κατοικία τους.

Η δήλωση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2531352462  και 2531034449, το αργότερο μέχρι τις 10-3-2014.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η πιο πάνω δήλωση, η κατάταξή τους σε Εκλογικό Διαμέρισμα θα γίνει  αυτοδίκαια από την υπηρεσία και σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία.